Affärsmodell

Affärsmodellen är det sätt som företaget tjänar pengar på och varor och tjänster produceras och kommer kunderna tillgodo. Läs även mer om Affärsidé och Affärsplan.

Den som startar eget företag upptäcker ofta att valet av affärsmodell faller sig naturligt. Konsulter debiterar som regel på löpande räkning medan den som säljer varor oftast tar betalt per vara, antingen kontant eller genom faktura.

Vid andra typer av företagande kan valet av affärsmodell vara svårt och ha avgörande betydelse för företagets framgång. Ett exempel på detta är mediebranschen som på grund av IT-revolutionen står inför ett paradigmskifte avseende affärsmodeller. Detta gäller särskilt inom underhållningsindustrin där många förväntar sig att tjänster som Spotify konkurrerar ut den klassiska försäljningen av musik.

Den största frågan avseende affärsmodeller är ofta vem som ska betala för den produkt som man hade tänkt marknadsföra. Inom mediebranschen kan man till exempel tänka sig både att brukarna själva betalar direkt för sin användning av tjänsten eller reklamfinansierade alternativ. StartaEgetInfo.se finansieras till exempel helt genom reklamintäkter. Denna lösning är även vanlig inom IT-branschen där giganter som Facebook och sökmotorn Google helt finansieras genom reklamintäkter.

Ett speciellt exempel på en affärsmodell är franchising, vilket innebär att den som utarbetat ett varumärke och affärskoncept låter enskilda näringsidkare förverkliga detta. Franchiseföretaget tjänar då sina pengar på avgifter som franchisetagarna betalar till detta. Mer om denna affärsmodell går att läsa under sektionen Franchise.

Detta är en allmän artikel på StartaEgetInfo.se – För mer handfast information om att starta eget företag se övriga sektioner av hemsidan.