Årsredovisning

En årsredovisning ska vara uppbyggd enligt en given struktur bl.a. för att den måste bli godkänd av Bolagsverket.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt:

I samband med att räkenskapsåret tar slut ska företagets löpande bokföring avslutas. Det betyder att de flesta typer av företag då måste göra en årsredovisning. De typer av företag som varje räkenskapsår måste göra en årsredovisning är bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare. Dessutom är de flesta typer av stiftelser skyldiga att göra årsredovisning. Alla företag som har ett stort antal anställda eller en stor årsomsättning måste också de göra en årsredovisning. En årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning och en förvaltningsberättelse. Dessutom måste den innehålla noter med ytterligare information och "Styrelsens uttalande till bolagets revisor". Se även vår Mall för Årsredovisning.

I stora företag ska årsredovisningen även innehålla en finansieringsanalys, men det är inte ovanligt att årsredovisningar i större företag innehåller ännu mer information. Det kan till exempel handla om information om företagets verksamhet och dess organisation. Vad en årsredovisning ska innehålla regleras i årsredovisningslagen (1995:1554). Klicka här (https://www.lagen.nu/1995:1554) för att se årsredovisningslagen i fulltext.

Man kan alltså konstatera att alla som driver ett aktiebolag måste göra en årsredovisning medan de som istället väljer att driva handelsbolag eller enskilda firmor generellt inte behöver göra någon årsredovisning. Företagets årsredovisning ska skickas till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Mallar för årsredovisningen

Dessa mallar hjälper dig att göra årsredovisningen. Mallarna för resultaträkning och balansräkning finns i Excel och Word, använd dem i kombination med mallen för årsredovisning, för att enklast skapa din årsredovisning.

Mall Årsredovisning

Mall Resultaträkning

Mall Balansräkning

Mall Förvaltningsberättelse

Mall Styrelsens uttalande till bolagets revisor

Allmänt om bokföring

Bokföring har traditionellt skett manuellt i en så kallad grundbok som i slutet av varje redovisningsperiod har sammanställts till en huvudbok, Grundbok och huvudbok. Idag finns det dock ett stort urval av bokföringsprogram som underlättar administrationen för den som ska starta eget företag. Med dessa bokföringsprogram följer ofta utförliga manualer. Bokföringsprogram kan även vara ett värdefullt hjälpmedel i annan ekonomisk administration som att till exempel upprätta fakturor. Mer om bokföring och bokföringsprogram hittar du via länkarna till vänster.