Direkta kostnader och indirekta kostnader

Direkta kostnader är de kostnader som fungerar som en kostnadsbärare, dvs. de är en direkt förutsättning för att exempelvis kunna tillverka en viss produkt. För att företag ska kunna tillverka t.ex. kläder behöver de kanske köpa in bomull vilket då kan hänföras till just kläderna som är den produkt som företag avser att erbjuda kunderna. Kostnaderna för bomull i detta fall är ett led i att kunna upprätta just denna produkt, varför de alltså benämns som direkta kostnader.

Det finns även indirekta kostnader, dessa kostnader går inte att hänföra direkt till den produkt som företaget säljer, de är istället exempelvis hyror för lokaler mm. Som alltid när det gäller kostnader, oavsett dess ursprung, är det givetvis viktigt att försöka minimera så många kostnader som möjligt eftersom det primära målet är att göra vinst. För den som driver ett mindre företag kan det ibland vara svårare att förhandla fram bra priser för olika varor då förhandlingsstyrkan i regel är begränsad, men det behöver nödvändigtvis inte vara så heller.