Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker i de fall när ett skadestånd blir aktuellt för en individ eller ett företag. Försäkringen kan träda i kraft om t.ex. ett företags produkter eller anställda i företaget på något sätt orsakar en skada.

Skadeståndet får inte ha uppkommit till följd av avsiktlig handling, då täcker generellt inte försäkringen. Det kan vara fråga om både sakskada, personskada eller en förmögenhetsskada. Ett typiskt exempel på när ansvarsförsäkringen kan träda i kraft är om någon krockar någon annans bil på grund av oaktsamhet. Då kan skadestånd uppkomma. Det är vanligt att en ansvarsförsäkring ingår i en företagsförsäkring eller i en hemförsäkring. LISTA FÖRSÄKRINGSLÄNKAR SE OVAN StartaEgetInfo.se rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.