Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker i de fall när ett skadestånd blir aktuellt för en individ eller ett företag. Försäkringen kan träda i kraft om t.ex. ett företags produkter eller anställda i företaget på något sätt orsakar en skada.

Den här artikeln handlar om ansvarsförsäkringar och tar 3-5 minuter att läsa.

Läs även om:

Försäkringen mer i detalj

Skadeståndet får inte ha uppkommit till följd av avsiktlig handling, då täcker generellt inte försäkringen. Det kan vara fråga om både sakskada, personskada eller en förmögenhetsskada.

Exempel: Ett typiskt exempel på när ansvarsförsäkringen kan träda i kraft är om någon krockar någon annans bil på grund av oaktsamhet. Då kan skadestånd uppkomma. Det är vanligt att en ansvarsförsäkring ingår i en företagsförsäkring eller i en hemförsäkring.

Vi rekommenderar att en försäkringsrådgivare kontaktas då beslut om vilka företagsförsäkringar ett företag ska ha fattas.