Genvägar till att starta eget

Den som ska starta eget företag måste ha en hållbar affärsidé. Att utveckla en bärkraftig affärsidé från idéstadiet till ett färdigt affärskoncept som går att tjäna pengar på kan många gånger vara svårt och arbetskrävande. Den som vill göra det enklare för sig kan välja att gå in som ägare till en befintlig verksamhet. Detta kan ske antingen genom att köpa ett företag eller att starta ett företag som är en del av ett franchisekoncept, dvs ett Franchiseföretag.

Det finns givetvis för- och nackdelar med att köpa ett eget företag istället för att starta ett eget från början. Olika företagsformer köps på olika sätt (läs mer om olika bolagsformer). Den som vill äga ett aktiebolag helt själv måste till exempel köpa samtliga aktier i bolaget. På motsvarande sätt måste den som vill köpa ett handelsbolag köpa samtliga andelar i detta. Det går även att köpa samtliga tillgångar i ett bolag för att med hjälp av dessa driva samma typ av verksamhet i ett nytt bolag eller en ny enskild näringsverksamhet. Detta brukar kallas för inkråmsöverlåtelse. Mer om detta går att läsa via länken Starta bolag.

Franchise innebär att en eller en grupp personer startar (kallade Franchisetagare) ett eget företag i syfte att driva en redan utvecklad affärsverksamhet. Det nystartade företaget får sedan rätt att använda sig av ett etablerat varumärke och kunskap om hur verksamheten ska drivas. I gengäld måste som regel det nya företaget förbinda sig att betala en del av sin vinst eller omsättning samt att driva sin verksamhet på samma sätt som alla andra företag som använder det aktuella varumärket och affärskonceptet.