Juridisk person

En juridisk person till skillnad från en fysisk person ingen person i vanlig mening, det vill säga det är inte en människa. En juridisk person är en legal konstruktion som exempelvis (likt fysiska personer) kan

• Äga tillgångar
• Ta upp skulder
• Ingå avtal

Exempel på juridiska personer
Aktiebolag
Handelsbolag
kommanditbolag
• Stiftelser
• Kommuner