Dotterbolag/Dotterföretag

Ett dotterföretag är ett företag som kontrolleras av ett annat företag kallat moderföretag. När dotterföretaget i fråga är ett bolag kallas det dotterbolag. Dotterbolaget och moderbolaget är då en koncern eller del av en koncern.

Ett dotterbolag är alltså detta i relation till ett annat bolag kallat moderbolaget. Läs mer hur detta fungerar under begreppet koncern.

Se även intressebolag.