Moderbolag/ Moderföretag

Ett moderföretag är ett företag som kontrollerar ett annat företag kallat dotterföretag. När moderföretaget är ett bolag kallas detta moderbolag.

Moderbolaget och dotterbolaget är då en koncern, eller åtminstone del av en koncern. Läs mer om exakt hur detta fungerar: koncerner.

Läs även om intressebolag.