Lekmannarevisor

En lekmannarevisor är en person vars roll är att granska exempelvis ett bolags verksamhet utifrån syftet med verksamheten och hur proffsigt bolaget sköts, sett från ekonomisk synvinkel. Lekmannarevisorn kontrollerar hur affärerna sköts med hjälp av det som finns föreskrivit i bolagsordningen.

Oftast granskar lekmannarevisorn även den interna kontrollen inom företaget eller föreningen. Det ska understrykas att en lekmannarevisor aldrig kan ersätta en kvalificerad revisor. Anledningen till att ett företag kan ha behov av en lekmannarevisor är att en specialinriktad oberoende granskning kan vara nödvändig utöver den granskning som en kvalificerad revisor utför. En lekmannarevisor är i de flesta fall inte nödvändigt då man startar/driver eget företag.