Logistik

Logistik innebär i korta ordalag planering och effektivisering.

När ett företag ska sälja en vara brukar varuflödet börja med att planering av inköpet sker och sedan går det några steg innan den slutliga leveransen sker. Man kan säga att logistik är en del av varudistributionen. En viktig del i att ha så hög effektivitet som möjligt är att ha låga kostnader varför betydelsen av planering är central. Att ha en god logistik är därför viktigt när man som företagare vill ha kontroll på själva varuflödet.