Lönereskontra

Lönereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis utbetalda löner, om anställda, ledigheter mm. Se även reskontra.