Mall lönespecifikation

En lönespecifikation visar hur mycket en anställd person har fått i lön under en viss period. Här kan den anställde se hur lönen beräknats, hur mycket skatt som dragits och hur stor inverkan eventuell frånvaro har gjort på lönen osv.

Denna är bra att få för en anställd i och med att den utgör underlag för deklarationen varför den kan vara bra att spara. En lönespecifikation kan se olika ut beroende på vilket företag det är, men grundstommen är ofta densamma. Denna mall för lönespecifikation hoppas vi ska underlätta och vara en lämplig mall för just ditt företag. Mallen består av fem kolumner och innehåller vanliga punkter.
Länk till lönespecifikation i Word (word-dokument - högerklicka och spara)
Länk till lönespecifikation i Excel (excel-dokument - högerklicka och spara)