Mall marknadsundersökning

En marknadsundersökning är bra för att ta reda på mer om sitt företags kunder och för att på så vis få ett kvitto på hur företagets produkter eller tjänster uppfattas av kunderna. Därmed ges möjligheter till förbättringar för att lättare möta marknadens behov. Läs även om marknadsplan.

Denna mall består av ett antal frågor som skall ge en grundläggande bild av hur en marknadsundersökning kan se ut, med fördel bör den kompletteras med frågor som specifikt passar just ert företag. Mallen för marknadsundersökning är byggd i Word och är enkel att ändra vid behov. Mallen är tänkt att fyllas i av en kund eller en potentiell kund. I mallen fyller man exempelvis i om man är företagskund eller privatkund. Man fyller även i vilka produkter man använt sig av och hur ofta man använt dem. I marknadsundersökningsmallen fyller man även i om man anser att produkterna lever upp till ens förväntningar och något om vilka priser man anser är rimliga för produkterna. Även kundbemötande och eventuell förbättringspotential av produkterna avhandlas. Det frågas även om produkterna och företaget motsvarar förväntningar på en skala 1 till 10. Ladda gärna ned denna mall för marknadsundersökning.
Länk till marknadsundersökning (word-dokument - högerklicka och spara)