Mall SWOT-analys

En SWOT-analys kan vara ett bra underlag för att kunna tydliggöra den nuvarande situation som råder i företaget och dess omvärld idag, för att lättare kunna arbeta mot företagets mål och vision. I denna mall för SWOT-analys fyller du enkelt i ditt företags starka sidor, svaga sidor, möjligheter och hot. Därmed ges en klar bild över både förbättringssidor och vad som fungerar bra i nuläget. Se även mall riskanalys.


Länk till SWOT-analysmall (word-dokument - högerklicka och spara)