Mall utvecklingssamtal

En mall för utvecklingssamtal/medarbetarsamtal är bra ur många synvinklar, dels för att få reda på hur den enskilde personen som är anställd i företaget trivs på sitt jobb, med sina arbetsuppgifter, kollegor etc, och dels för att ta reda på hur den anställde sköter sina arbetsuppgifter och den anställde utvecklas på arbetsplatsen.

Denna mall besvarar en rad centrala frågor som kan vara bra för att kunna göra arbetsplatsen mer trivsam och bidra till att de anställdas effektivitet på arbetet ökar. Ladda ner mallen här:
Länk utvecklingssamtalsmall (word-dokument - högerklicka och spara)