Marknadsföringsplan

Att på ett effektivt kunna marknadsföra sina produkter och tjänster är centralt för alla företag.

Med andra ord så räcker det ofta inte med att ha en bra tjänst eller produkt, utan det måste även finnas en plan gällande hur denna ska marknadsföras (det vill säga en plan om hur produkten eller tjänsten ska tas till marknaden).

Marknadsföringen kan ses som en del i marknadsplanen och vi har därför valt att skriva om marknadsföring där; vi hänvisar således till vår mall för marknadsplan och till vår artikel om marknadsplanen.