Marknadsplan mall

Nedan återfinns vår mall för marknadsplanen. Se även vår mall för affärsplan.

Så använder du mallen

Mallen för marknadsplan utgörs av texten under rubriken nedan. Gör så här:

 • Skapa ett dokument i vilket du har med rubrikerna nedan
 • Under varje rubrik skriver du en text som svarar på frågorna i mallen
 • Se till att all text i marknadsplanen tydligt uttrycker det du vill att den ska uttrycka
 • Se till att inget onödigt innehåll finns i marknadsplanen
 • Korrekturläs noga.

Här finns mallen för marknadsplan

Produkt – Beskriv produkten, hur den ska säljas och hur mycket den kommer att kosta.

Bestäm målgrupp – Vilken målgrupp som företaget marknadsför sig mot styr företagets marknadsföringsstrategi. Detta gäller allt från logotyp till vilken identitet och tilltal ditt eget företag bör ha. Försök därför att närmare beskriva vilken målgrupp som din tjänst eller vara riktar sig mot.

 • Vad skiljer denna grupp från andra personer?
 • Har denna grupp av personer några speciella preferenser eller åsikter som du måste ta hänsyn till i din marknadsföring?

Utforma en marknadsföringsstrategi – Skriv sedan ner hur du ska gå tillväga för att nå målgruppen och övertala personerna i den att köpa din produkt.

 • Är det till exempel aktuellt att annonsera?
 • Om du planerar att annonsera – var ska du i så fall göra det för att dina kunder ska se dig?
 • Hade du tänkt ringa potentiella kunder?
 • Om du planerar att ringa – hur får du tag på listor med telefonnummer till dem?

Målsättning och budget – Upprätta en målsättning för vad marknadsföringen ska åstadkomma och hur mycket pengar detta ska kosta. Dessa siffror kan sedan vara värdefulla i arbetet med utvärderingen. Läs mer om budget, resultatbudget och likviditetsbudget.

Utvärdering - Den som driver eget företag upptäcker snabbt att en relativt stor del av budgeten ofta går till marknadsföring. Utvärderingen är en central punkt i marknadsföringen. Bestäm därför gärna på förhand hur du ska utvärdera resultatet av de marknadsföringsinsatser som du planerar att göra. Det kan till exempel vara värt att fråga kunder hur de fick reda på att ditt företag och din produkt fanns.

Uppföljning/justering – Utvärderingarna tillåter dig att löpande följa upp och justera resultatet av din marknadsföringsstrategi.