Nyföretagandet ökar

Enligt en rankning presenterad den 31 augusti av NyföretagarCentrum Sverige, har nyföretagandet i Sveriges kommuner ökat under det första halvåret 2011. Ökningen är markant, med en skillnad på 53 procent i jämförelse med samma period 2010, och sammanfaller med en trend i allt högre ålder hos de nystartande företagarna.
 

Baserat på siffror direkt från Bolagsverket har stiftelsen NyföretagarCentrum Sverige, en organisation som arbetar med rådgivning till den som vill starta eget företag, fastslagit att nyföretagandet i Sverige är på uppgång. Siffrorna det handlar om är inget mindre än antalet registreringar hos Bolagsverket under den angivna perioden, och går i sammanställningen under namnet Nyföretagarbarometern. Nyföretagarbaromteren sammanställs med jämna mellanrum och ger en överblick över statistiken i alla Sveriges kommuner och län. Störst är ökningen i Stockholm och minst är den i Vadstena.
  Nyföretagarbarometern presenterar dessutom siffrorna för augusti månad separat, där det står att konstatera att siffrorna ännu är på uppgång. Med 5113 företag nyregistrerades hos bolagsverket i augusti 2011 har det skett en ökning med 15,5 procent i jämförelse med augusti 2010.
  Siffrorna har varit på väg uppåt ett tag, men detta halvårs uppsving har troligen sin grund i två viktiga förändringar i företagslagstiftning. Nämligen; sänkning av lägsta aktiekapital vid startandet av ett aktiebolag och slopningen av revisionsplikt (läs mer om revision), vilka genomfördes i november 2010 och som StartaEgetInfo.se skrivit om tidigare. Se 
Revisorn inte längre ett krav i små aktiebolag
50 000 ny lägsta gräns för att starta aktiebolag
Att så är fallet, kan delvis bekräftas utav ännu en sammanställning, genomförd i ett samarbete mellan Bolagsverket och Visma, ur vilken det framgår att 7 av 10 av de nystartade företagen utgörs av aktiebolag. Vad Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum, även noterat är att en trend i nystartandet är att allt fler av de nystartade företagen drivs av äldre personer. 
  - Pensionärerna är den hetaste gruppen, säger han.
  Tidigare i historien har det vanliga varit att på allvar dra sig tillbaka då pensionsålder nås, och idag har antalet nya enskilda firmor som drivs av personer över 65 mer än fördubblats.
  Enligt Kristina Anderson, professor i socialförsäkring som bland annat forskat i sjukfrånvaro, mår även de som jobbar längre i livet bättre. Visst kan det vara svårt att i den delen av det hela skilja hönan från ägget, men vad man kan fastställa är att det onekligen är något positivt som sker både i de äldres nya företagsamhet och i ökningen i nyföretagandet. Se även www.nyforetagarcentrum.com.

/Jaana Alakoski  

Jaana Alakoski, skribent på StartaEgetInfo.se och även musiker. Intresserad av samhällsfrågor och driven av kreativitet.

Skribent
Jaana Alakoski
StartaEgetInfo.se

Hemsida: https://www.startaegetinfo.se