Reseräkning

När en anställd vill ha ersättning för tjänsteresa så måste arbetsgivaren ha en reseräkning som underlag. I reseräkningen ska det finnas information hur och när resan företagits. Bland den information som ska vara med märk information om underlag för traktamente och underlag för resekostnader. Mer exakt hur detta underlag ska utformas är lättast att förstå genom att ladda ner vår mall för reseräkningar.

Se även information och mall för körjournal.

Du hittar StartaEgetInfo.ses mall för reseräkning här.