Resereskontra

Resereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis reseräkningar, traktamenten mm.

Detta utgör då en möjlighet att mer samla detaljerad information som rör dessa saker för att på så vis lättare hålla god ordning i redovisningen. Resereskontran är således en sidoordnad redovisning, precis som de andra reskontrorna.

Läs mer om reskontra: