Resereskontra

Resereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis reseräkningar, traktamenten mm. Detta utgör då en möjlighet att mer samla detaljerad information som rör dessa saker för att på så vis lättare hålla god ordning i redovisningen. Det är således fråga om en sidoordnad redovisning, precis som de andra reskontrorna. Se även reskontra.

Resereskontra

Resereskontra är en specifikation där det samlas detaljerad information utöver den ordinarie redovisningen om exempelvis reseräkningar, traktamenten mm. Detta utgör då en möjlighet att mer samla detaljerad information som rör dessa saker för att på så vis lättare hålla god ordning i redovisningen. Det är således fråga om en sidoordnad redovisning, precis som de andra reskontrorna. Se även reskontra.