Revisorn inte längre krav i små aktiebolag

Från och med den 1 november år 2010 fick de minsta företagen möjligheten att välja huruvida de vill ha revisor eller inte. I år börjar reglerna som ger valfriheten att gälla.

  Det finns tre gränsvärden gällande vilka aktiebolag som sedan den 1 november år 2010 har möjligheten att välja bort revision av sin bokföring. För att inte behöva ha revisor ska aktiebolaget ha högst tre anställda, högst 1,5 mkr i balansomsättning och högst 3 mkr i nettoomsättning. Redan då beslutet fattats och de nya reglerna började gälla i november, kunde nystartade bolag utnyttja valmöjligheten medan befintliga bolag får möjlighet att göra valet först då ett nytt räkenskapsår haft sin början. Det vill säga för de flesta i januari år 2011.
  Trots att kriterierna stämmer överens med ca 250 000 småföretag i Sverige, är det ännu svårt att förutse hur många som kommer att välja detta nya alternativ. Revisionen slopas nämligen inte automatiskt för ditt bolag om det råkar uppfylla dessa tre kriterier, utan måste aktivt väljas bort. Beslutet om slopad revision ska fattas på bolagsstämman (se Bolagsstämmoprotokoll), formuleras och läggas till i bolagsordningen, samt registreras hos Bolagsverket innan ändringen kan träda i kraft.
  Att misstänka är alltså, i och med att det tar ett tag att göra den omställning som slopning av revision innebär och i och med att företagen råds till att rådgöra med sin bokföringsbyrå eller revisor, att de förändringar som kommer att ske kommer att ske i en lugn takt. Med undantag av Malta och Sverige har alla länder inom EU redan slopat revisionsplikt, och i regel är att det är få som utnyttjat möjligheten i länderna där revisionsplikten avskaffats. En undersökning från 2007, visar exempelvis att det i vårt grannland Danmark, vilka avskaffade revisionsplikten för små företag år 2006, är enbart 6,4% av företagen som valt bort revisionen.
  Vad man säkert kan säga kommer att ske i samband med reformen, oavsett om en stor eller liten del av de små företagen väljer att slopa revisionsplikten eller ej, är att Skatteverket får ökade kontrollmöjligheter. Skatteverket ställde sig från första början skeptiskt till förslaget, pga farhågan att skattefifflet skulle komma att öka, men är enligt rättschef, Vilhelm Andersson, ändå glada att beslutet om reformen åtminstone fattats med en viss begränsning - från att till en början ha tänkts omfatta bolag med en balansomsättning på 83 mkr, till att istället landa på de nu gällande 1,5 mkr.


Jaana Alakoski, skribent på StartaEgetInfo.se och även musiker. Intresserad av samhällsfrågor och driven av kreativitet.

Skribent
Jaana Alakoski
StartaEgetInfo.se
Hemsida: https://www.startaegetinfo.se