Royalty

Royalty innebär ersättning till den som har en av en immateriell rättighet för att någon annan ska få ha rätt att utnyttja exempelvis en uppfinning eller för att sälja en bok. Exempel på personer som kan få royaltyn kan vara musiker och konstnärer.

Royaltyn beräknas vanligtvis på en viss procent av varans pris. Beskattning sker oftast som inkomst av näringsverksamhet, men kan i vissa fall även beskattas som inkomst av tjänst. För de som är fria kulturarbetare finns möjligheten att använda sig av ett så kallat upphovsmannakonto. Detta innebär att det går att jämna ut inkomster mellan olika år för beskattning. Reglerna för detta är ganska omfattande och du kan läsa mer om dem på Skatteverkets.se. Du hittar artikeln om ämnet genom att söka där på begreppet upphovsmannakonto (Skatteverket ändrar ofta URL:er på sina artiklar och direkta länkar till undersidor slutar därför snabbt att fungera). Själva ordet royalty relaterar givetvis till det ordets engelska motsvarighet som betyder kunglighet.