Royalty

Royalty innebär ersättning till den som har en av en immateriell rättighet för att någon annan ska få ha rätt att utnyttja exempelvis en uppfinning eller för att sälja en bok. Exempel på personer som kan få royaltyn kan vara musiker och konstnärer.

Royaltyn beräknas vanligtvis på en viss procent av varans pris. Beskattning sker oftast som inkomst av näringsverksamhet, men kan i vissa fall även beskattas som inkomst av tjänst.