Momsdeklaration

Med momsdeklaration avses att företag som omsätter varor och/eller tjänster deklarerar för moms i en deklaration som lämnas in till Skatteverket. Att redovisa moms görs idag i en separat blankett för momsdeklaration, tidigare kunde man även välja att deklarera moms i inkomstdeklaration.

Om beskattningsunderlaget per år är högst 1 miljon och redovisningsperioden är beskattningsår ska momsdeklarationen lämnas in varje månad eller en gång i kvartalet. Omsätter företaget högst 40 miljoner kronor och redovisningsperioden är kalenderkvartal lämnas momsdeklarationen in en gång i månaden. Har det aktuella företaget beskattningsår som redovisningsperiod är det den 26 i andra månaden efter redovisningsperioden som momsdeklarationen ska vara inne. Har företaget kalenderkvartal eller kalendermånad som redovisningsperiod är det den 12 i andra månaden efter redovisningsperioden som deklarationen ska vara inne (undantag januari och augusti, då är det den 17 som gäller). Har företaget över 40 miljoner i beskattningsunderlag är det den 26 i månanden efter redovisningsperiodens utgång som deklarationen ska vara inne (undantag i december, då är det den 27). En momsdeklaration måste alltid lämnas in, oberoende av om företaget har någon moms att redovisa eller inte. LÄNKLISTA MOMS SE OVAN