Starta AB

AB är en förkortning för aktiebolag. AB är en populär företagsform eftersom aktiebolaget ensamt bär ansvaret för sina skulder. Det betyder att aktiebolagets fordringsägare inte kan kräva betalt av aktieägarna om aktiebolaget inte kan betala. Läs mer om att starta aktiebolag.


Detta är en allmän artikel på StartaEgetInfo.se – För mer handfast information om att starta eget företag se övriga sektioner av hemsidan.