Styrelseordförande aktiebolag

Alla aktiebolag med mer än en styrelseledamot måste utse en av styrelseledamöterna till styrelseordförande. Styrelseordförandens jobb är att leda och organisera styrelsens arbete så att detta sköts på ett dels lagligt och regelenligt korrekt sätt, dels på ett effektivt sätt.
Det är även vanligt att styrelseordföranden är ordförande vid styrelsemötet.

Vem ska vara styrelseordförande?

Vem som är styrelseordförande i aktiebolaget kan påverka företagets chanser att lyckas. Följande kan vara värt att tänka på vad gäller vem som ska vara styrelseordförande i bolaget:
• Ett i branschen känt namn som styrelseordförande kan underlätta försäljning, samarbeten etcetera
• Någon med lång erfarenhet av företagande i allmänhet kan göra att misstag undviks och kan effektivisera företagets förehavanden
• Någon med lång av erfarenhet av företagets bransch kan som styrelseordförande dela med sig erfarenhet och kontakter

Det kan således vara en idé att kontakta någon som uppfyller punkterna ovan för en förfrågan om de vill bli styrelseordförande i ditt aktiebolag. Kanske är de intresserade, kanske inte, men de blir hursomhelst säkerligen smickrade av förslaget.