Bankintyg för aktiebolag

För att starta aktiebolag krävs en insats om motsvarande 50 000 svenska kronor. Bolagsverket är den myndighet som administrerar de handlingar som man måste upprätta då man ska starta aktiebolag. Läs mer om att starta aktiebolag här. Bland de dokument som måste upprättas och skickas till bolagsverket när man startar aktiebolag finns Bankintyget.

Bankintyget är ett intyg från en bank att bolaget som ska startas har tillgång till motsvarande 50 000 svenska kronor. De andra dokument som måste upprättas och sändas till bolagsverket är Bolagsordning (läs mer här)  och Stiftelseurkund (läs mer här).

Att skaffa bankintyg går vanligen till på följande sätt

1. Ta reda på en bank som skriver bankintyg, de flesta banker gör inte detta men stora banker gör det oftast. Flertalet banker kräver att en av er som ska starta aktiebolaget redan är privatkund i banken.

2. När ni hittat en bank som vill skriva bankintyg till er så måste ni oftast gå till ett kontor på banken (ibland måste man till och med ha bokat en mötestid i förväg) och ha med sig
• Bolagsordning
• Stiftelseurkund
• Fullmakt för startande av bolaget från de stiftare (dvs de som startar aktiebolaget) som inte är närvarande på mötet
• Bevis på att det finns tillgångar motsvarande 50 000 kronor (eftersom de flesta banker kräver att man redan är privatkund så är det smidigaste att man har dessa pengar på sitt privata konto i banken)
• Vad man ska ha med sig till banken kan skilja sig från bank till bank så kolla för säkerhets skull med banken först

3. Efter detta möte brukar det ta ett par dagar och sen får man hämta bankintyget på banken, till detta tillfälle har banken även öppnat ett preliminärt bankkonto för det blivande aktiebolaget (som kallas Aktiebolag under bildande, eller AB ub), till vilket era 50 000 kronor förs.

4. När ni har det färdiga bankintyget skickar ni detta till bolagsverket (de övriga papperna bör ni ha skickat till bolagsverket tidigare om det hela ska ske så snabbt som möjligt, se starta aktiebolag för mer information).

5. När ni fått information från bolagsverket att aktiebolaget är startat så går ni till banken och låter ert nya aktiebolag bli kund i banken, oftast har banken ett ”paket” för företagskunder, där allt aktiebolaget behöver i bankväg ingår. Ofta brukar bankerna från början kräva att det blivande aktiebolaget ska bli kunder i banken för att skriva ett bankintyg.

Bankintyg vid nyemission i aktiebolag

När ett existerade aktiebolag vill öka aktiekapitalet genom nyemission ska bankintyg (för publika aktiebolag kan istället intyg om inbetalning från revisor gälla) finnas bland de handlingar som ska skickas till bolagsverket tillsammans med anmälan om nyemission. Detta bankintyg ska innehålla hur mycket inbetalats för aktierna. Att skaffa detta bankintyg går i stort sett till som beskrivet ovan.