Kredit för företag

En kredit uppstår när ett företag har lånat pengar av en kreditgivare, vanligtvis är det banken som är kreditgivare. Läs även om företagslån. Krediten innebär då en rätt för företaget att fritt råda över pengarna i utbyte mot viss ersättning (ränta).

Det finns givetvis vissa fördelar och nackdelar med krediter. Fördelen är att ett företag snabbt får tillgång till pengar som företaget inte har och kan på så vis lättare göra vissa nödvändiga investeringar. Nackdelen är att det i vissa fall kan bli ganska kostsamt för företaget att betala tillbaka krediten då räntan i vissa fall kan vara hög.