Starta eget bidrag

Den som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös och som inte bedöms ha förutsättningar att få ett arbete men förutsättningar för att starta eget företag kan få så kallat starta-eget-bidrag. Starta-eget-bidrag kan också ges till personer som inte är arbetslösa men som är bosatta inom ett så kallat stödområde.  Läs mer om att starta eget företag.

Starta-eget-bidraget utgör ett så kallat aktivitetsstöd ocfh betalas normalt bara under sex månader. Det motsvarar mot vad bidragstagaren hade fått arbetslöshetsersättning om han eller hon istället hade varit arbetslös. Starta-eget-bidraget riktar sig alltså till den enskilda företagaren själv och inte till företaget som han eller hon driver. Den som får starta-eget-bidrag måste därför själv stå för alla företagets försäkringar.

Den som ska söka starta-eget-bidrag måste vara registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Bidraget lämnas som regel bara till personer som har fyllt 25 år men undantag kan göras för personer som har fyllt 20 år och som uppfyller särskilda villkor för så kallade instegsjobb. Starta-eget-bidrag lämnas endast till personer som bedöms ha bra förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillräcklig lönsamhet och ge varaktig sysselsättning. Det görs även en prövning om starta-eget-bidraget snedvrider konkurrensen.

Den som vill söka starta-eget-bidrag måste lämna in en beskrivning av sin affärsidé till Arbetsförmedlingen. På en del platser kan Arbetsförmedlingen också ge olika former av stöd och information om hur man ska göra när man ansöker.

Den som vill starta eget företag och som uppfyller de formella kraven för att söka starta-eget-bidrag måste alltså kunna presentera en affärsplan som visar dels att företaget kan bli lönsamt, dels att han eller hon själv är lämpad att driva företaget. Det är också viktigt att tänka på att bidraget inte får snedvrida konkurrensen på marknaden. Konkurrensen kan till exempel snedvridas om det finns ett liknande företag i närområdet och starta-eget-bidraget ger den sökande en möjlighet att dumpa priserna på marknaden.

Läs även om Starta-eget-kurser.