Starta eget under studietiden

Studietiden är på flera sätt en gyllene tid att starta eget företag. Nedan listar vi ett antal argument varför det kan vara bra att starta företag redan under sin studietid. Läs även om Att starta aktiebolag, Bolagsformer och Franchiseföretag.

  1. Tid: Under studietiden har man vanligtvis flexiblare arbetstid än som anställd. Redan i inledningsskedet på företagandet kan det krävas att du har möjlighet till möten och telefonsamtal under kontorstid. Det kan handla om möten med kunder, samarbetspartners, banker, leverantörer, myndigheter etc. Mycket av studierna kan man förlägga till kvällstid.
  2. Ekonomi: Som student har man ofta försörjningen ordnad i form av studiemedel. Den viktigaste investeringen i starten av ett företag är ofta obetald arbetstid och det kräver annan försörjning. En annan fördel är att man som student ofta inte har hunnit skapa så stora omkostnader privat.
  3. Erfarenhet: Som student saknar man ofta praktiskt erfarenhet av det man studerar. Genom att starta ett företag inom det område som man studerar har man möjlighet att tillskansa sig erfarenhet som annars skulle vara svår att få. I vissa branscher kan det rent av vara enklare att ta mindre uppdrag via ett eget företag under studietiden än att få en deltidsanställning.
  4. Reglerna kring studiestöd Det finns begränsningar kring hur mycket man kan tjäna som student innan studiemedlet begränsas. Se www.csn.se för mer information. Genom att driva ett eget företag finns det större möjligheter, än som anställd, att styra över detta så att studiemedlet inte försvinner.
  5. Färre förpliktelser Som anställd är det inte självklart att arbetsgivaren godkänner att man startar ett eget företag vid sidan om arbetet (se Anställningsavtal). Ur arbetsgivarens synvinkel är det ofta viktigt att de anställda fokuserar på arbetet och inte har tankarna på egna projekt. Under studietiden finns inga sådana förpliktelser. Tvärtom kan det ofta uppskattas med eget företagande vid sidan om studierna, förutsatt att studierna inte blir för lidande.

Drivhuset är en organisation som finns på tolv högskoleorter i Sverige. Verksamheten har som mål att hjälpa studerande att förverkliga deras affärsidé. Deras hemsida www.drivhuset.se är en annan intressant hemsida med information om att starta eget under studietiden.