Affärshändelse

En affärshändelse är det ett bokföringsbegrepp. Det motsvarar en händelse inom ett företag som har effekter på den aktuella ekonomiska ställningen. Se även verifikation.

Det kan exempelvis vara fråga om händelser som gör att företagets skulder ökar eller en försäljning. En affärshändelse kan både vara registrerad och uppskattad. Vid en registrerad affärshändelse vet man vilket belopp som ska bokföras i redovisningen medan en uppskattad affärshändelse är precis som det låter, en uppskattning. Ett bra exempel på en uppskattad affärshändelse är avskrivningar som alltså inte motsvara ett exakt belopp i verkligheten. I bokföringslagen framgår att affärshändelser inom företaget ska bokföras. Betydelsen av att ha koll på olika affärshändelser är nödvändig, oberoende av storlek och form på det bolag man bedriver.