Vilande aktiebolag

Vilande aktiebolag innebär att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet under en viss period, men skyldigheterna för bolaget som helhet och dess bolagsstyrelse fortsätter, trots att bolaget för en tid inte avser att bedriva verksamhet under den närmaste tiden.

Kraven från både Bolagsverket och Skatteverket i form av både årsredovisning och deklaration består oberoende av om bolaget är aktivt eller inte. Det anses dock ofta enklare att ha ett vilande aktiebolag än att likvidera aktiebolaget. För fåmansaktiebolag kan det vara fördelaktigt att ha bolaget vilande under en period då skattereglerna kan bli förmånliga. Detta kallas ofta för 5:25-regeln och innebär väldigt förenklat att skatten vid försäljning av aktiebolag kan sänkas (till 25 %) genom att låta aktiebolaget vara vilande i fem år eller mer. Men att sänka skatten genom att sätta aktiebolaget som vilande är ingen enkel sak att få till stånd och det blir mycket viktigt att det görs på rätt sätt. Det finns med andra ord fallgropar och risk att detta inte blir rätt, vilket kan innebära att önskad skatteeffekt inte uppnås. Här rekommenderas därför att kompentent konsult inom juridik och skatt anlitas för att minimera risken att det inte ska bli helt korrekt och potentiellt icke önskade utfall.