Vilande aktiebolag

Ett vilande aktiebolag innebär att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet under en viss period.

Kraven ifrån myndigheter är oförändrade

Även om ett aktiebolag är vilande så kvarstår skyldigheterna för bolaget och dess styrelse. Exempelvis är kraven från både Bolagsverket och Skatteverket i form av både årsredovisning, deklaration, och i förekommande fall momsdeklaration oberoende av om bolaget är vilande eller aktivt. Det anses dock ofta enklare att ha ett vilande aktiebolag än att likvidera aktiebolaget.

5:25-regeln för fåmansaktiebolag

För fåmansaktiebolag kan det vara fördelaktigt att ha bolaget vilande under en period då skattereglerna kan bli förmånliga. Detta kallas ofta för 5:25-regeln och innebär väldigt förenklat att skatten vid försäljning av aktiebolag kan sänkas (till 25 %) genom att låta aktiebolaget vara vilande i fem år eller mer.

5:25-regeln är komplicerad

Att sänka skatten genom att sätta aktiebolaget som vilande är ingen enkel sak att få till stånd och det blir mycket viktigt att det görs på rätt sätt. Det finns med andra ord fallgropar och risk att detta inte blir rätt, vilket kan innebära att önskad skatteeffekt inte uppnås. Här rekommenderas därför att kompentent konsult inom juridik och skatt anlitas för att minimera risken att det inte ska bli helt korrekt och potentiellt icke önskade utfall.