⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Köpa företag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den som inte vill lägga de resurser och ta den risk som är förknippad med att starta eget företag genom att utveckla en egen affärsidé kan köpa ett befintligt företag. Detta medför dock givetvis andra typer av risker.

Fördelen med att köpa ett befintligt företag är att man på så vis har möjlighet att använda en affärsidé som redan har utvecklats och visat sig fungera. Nackdelen är givetvis att man måste betala ett pris som står i paritet med hur mycket pengar det aktuella företaget kan förväntas generera till sina ägare. Ett attraktivt alternativ till att köpa företag kan vara att starta ett franchiseföretag

Den som vill köpa ett befintligt företag inriktar sig ofta på företag som man tror att man kan driva på ett bättre sätt än de nuvarande ägarna – antingen genom att utveckla den aktuella affärsidén eller genom att förvalta företaget på ett sätt som genererar tillväxt eller högre vinst.

I artikeln nedan läser du om:

  • Att genomföra ett företagsförvärv
  • Två typer av företagsförvärv: Bolagsförvärv och Inkråmsöverlåtelse
  • Vad är inkråm och inkråmsöverlåtelse?
  • Varför inkråmsöverlåtelse? Fördelar och nackdelar
  • Företagsmäklare: inkl. lista

Att genomföra ett företagsförvärv

Den som vill starta ett helt eget företag genom att köpa ett bolag måste förvärva samtliga andelar i bolaget. Det går givetvis att endast köpa en majoritet av andelarna. Detta innebär dock att hänsyn måste tas även till de andra delägarna samt att beslut som innebär förändringar av bolagets yttre struktur och allmänna målsättning inte alltid går att genomföra på egen hand.  Se Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal.

Det går även att köpa samtliga tillgångar i ett bolag, inklusive kundlistor och liknande, för att med hjälp av dessa driva samma typ av verksamhet i ett nytt bolag eller en ny enskild näringsverksamhet. Detta brukar kallas för inkråmsöverlåtelse (läs mer om detta nedan).

Enskilda näringsidkare driver sin verksamhet som privatpersoner. Eftersom det inte går att köpa en fysisk person går det inte heller att köpa den enskilda näringsverksamheten i sig. Däremot går det naturligtvis att köpa inkråmet i bolaget.

Den som ska göra ett större företagsförvärv rekommenderas alltid att ta kontakt med fackman för rådgivning i samband med den aktuella affären. Läs mer om företagsmäklare längst ned i artikeln.

Två typer av företagsförvärv

Företaget kan bli uppköpt av både en fysisk person eller juridisk person; det senare är då vanligtvis ett aktiebolag. I de flesta fallen är det ett företag, en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag) som står för köpet.

Gällande hur företagsförvärvet går till finns två huvudtyper:

  • Bolagsförvärv: Vid företagsförvärv genom bolagsförvärv överlåts företaget som köps (kalla det Bolag A) genom att aktierna (antingen samtliga aktier, eller färre) i Bolag A köps av det företag som gör förvärvet.
  • Inkråmsöverlåtelse: En inkråmsöverlåtelse innebär att bara själva rörelsen överlåts (dvs. aktier byter inte ägare); läs mer inkråmsöverlåtelse nedan.

Vad är inkråm och inkråmsöverlåtelse?

Här beskrivs vad inkråm är och hur en inkråmsöverlåtelse går till. Inkråmsöverlåtelse innebär att man köper ett företags verksamhet (vilket kallas i detta fall kallas inkråm) och för över det till det egna bolaget eller att ett nytt bolag startas som köper inkråmet.

När ett förvärv av ett bolag blir aktuellt, vilket exempelvis kan ske om ett företag vill expandera, så kan ett bolag förvärvas antingen genom att företaget förvärvas i sin helhet (dvs. aktierna i bolaget förvärvas) eller genom att bara själva verksamheten, rörelsen, köps (som alltså benämns som inkråmet).

Varför inkråmsöverlåtelse? Fördelar och nackdelar

Vid inkråmsöverlåtelse följer således inte skalet med i köpet, dvs. själva bolaget, firman och organisationsnumret.

Det som ingår i överlåtelsen kan exempelvis vara utrustning som maskiner, lagerorder, patent och varumärken. Något som är viktigt för ett företag som planerar att göra ett företagsförvärv är att verkligen undersöka den verksamhet som är tänkt att förvärvas. Det kan ju vara så att det föreligger brister i bokföringen eller att företaget (verksamheten) har dragit på sig skatteskulder, i dessa fall kan det vara en bra idé att göra ett inkråmsförvärv, eftersom man i dessa fall inte ”tar över” problem som härrör hur själva bolaget har sköts med avseende på exempelvis skatteskulder och redovisning.

Det kan finnas många fallgropar vid köp av företag oavsett på vilket sätt rörelsen köps. Vid alla typer av företagsförvärv inklusive inkråmsöverlåtelser så är det av den anledningen att rekommendera att jurist, revisor eller annan lämplig konsult anlitas.

Företagsmäklare

Den som vill köpa ett eget företag istället för att själv starta ett företag, kan anlita en företagsmäklare.

Företagsmäklare arbetar dels med att sammanföra säljare och köpare, dels med att ge säljare och/eller köpare rådgivning i samband med företagsförvärv.

Fördelen med att använda sig av en företagsmäklare är att företagsmäklare som regel är experter med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser. Nackdelen är att företagsmäklare – precis som andra konsulter – tar betalt för sina tjänster.

Det betyder att den som inte spenderar stora summor på själva företagsförvärvet kan bli tvungen att betala ett mycket högt arvode i relation till affärens storlek.

Den som ska genomföra ett företagsförvärv måste alltså väga hur mycket pengar det aktuella företagsförvärvet ska avse mot det arvode som företagsmäklaren ska ha för sitt arbete.

Om arvodet är för högt i relation till priset riskerar en i grunden lönsam affär att bli en förlustaffär.

Nedan följer en lista på några svenska företagsmäklare.

  1. Eriksson & Carlsson
  2. Real Mäklarna