Lagerbolag

Den som vill starta eget företag kan ibland ha ett starkt intresse av att snabbt komma igång med verksamheten. Det kan även förhålla sig på det sättet att det av olika orsaker skulle bli onödigt krångligt att gå igenom hela registreringsförfarandet hos Bolagsverket. Därför kan det finnas ett starkt intresse av att driva företaget genom ett befintligt aktiebolag och mer specifikt via ett lagerbolag. Läs mer om aktiebolag.

Lagerbolag är aktiebolag som inte har någon verksamhet och har begränsat med tillgångar. Den som köper ett lagerbolag får ändra den befintliga bolagsordningen för att denna ska passa den verksamhet som ska bedrivas. De företag som säljer lagerbolag hjälper ofta till med den rådgivning som är nödvändig för att lagerbolaget ska kunna användas.

Den som vill kan även välja att driva verksamhet genom ett utländskt aktiebolag. För att ha praktisk möjlighet att genomföra detta krävs nästan att man köper ett befintligt lagerbolag. Fördelen med att använda sig av ett utländskt bolag är att aktiebolag i vissa länder inte måste ha något aktiekapital i startskedet. På så vis kan man alltså ”gå runt” kravet på att ha ett startkapital. Nackdelen är givetvis att ett utländskt aktiebolag står under utländsk kontroll, vilket som regel medför administration som kan vara dyrbar – särskilt märkbart blir det för ett mindre bolag med låg omsättning.

Att få tag på ett lagerbolag är enkelt och processen med att köpa ett lagerbolag är ofta snabb och smidig.