⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Lagerbolag - en oberoende guide

Starta Eget Info Logotyp-bild

Funderar du på att starta företag genom att köpa ett lagerbolag? Det här är artikeln för dig.

Innehåll:

Vad är ett lagerbolag?

Med lagerbolag menas vanligen följande:

 • Lagerbolaget är ett nystartat aktiebolag som startats av det företag som har som verksamhet att sälja lagerbolag.
 • Ingen tidigare verksamhet har bedrivits i lagerbolaget. Notera att detta är det vanliga, men vissa leverantörer av lagerbolag säljer även lagerbolag med affärshistorik.
 • Det kallas lagerbolag helt enkelt för att aktiebolaget ligger i lager och väntar på att bli köpt.

Vilka uppgifter behöver jag som köpare av lagerbolag ha redo?

I samband med köp av lagerbolag kommer du att behöva ange uppgifterna i listan nedan. (Klicka på länkarna i listan för att få förklaringar av begreppen).

 • Ett par förslag på företagsnamn.
 • En verksamhetsbeskrivning.
 • Personuppgifter och kontaktuppgifter för bolagets företrädare; dvs. aktiebolagets styrelse och eventuell VD.
 • Information om vem som har rätt att teckna firman; exempelvis, varje styrelseledamot för sig, eller av styrelsen gemensamt. Att "ha rätt att teckna firman" betyder att ha rätt att företräda aktiebolaget, exempelvis vad gäller att ingå avtal.
 • Information om vilken bank som aktiebolaget ska ha; i många fall föreslår leverantören av lagerbolaget en bank, och i det fall du väljer detta alternativ så startas automatiskt ett bankkonto i samband med köp av lagerbolag.
 • Information om önskat räkenskapsår.
 • Information om eventuell hembudsklausul.
 • Om revisor ska finnas, och i så fall vem. Läs mer om revisionsplikt för aktiebolag.
 • En del företag som säljer lagerbolag kan även som tillval registrera bolaget för: moms, arbetsgivaravgift (vilket behövs för att företaget ska kunna betala ut löner) och F-Skatt.

Köpa lagerbolag - hur går det till? (Punkt-lista)

Att köpa ett lagerbolag är enkelt och processen gällande köpet är ofta snabb och smidig. De företag som säljer lagerbolag svarar vanligtvis på frågor per telefon i det fall det behövs.

Rent praktiskt fungerar det vanligtvis så här.

 1. Du fyller i ett beställningsformulär på nätet och anger uppgifterna i listan under rubriken ovan.
 2. Du signerar beställningen; antingen via BankID eller via avtal som kommer per post.
 3. Du kommer nu att behöva betala pengar motsvarande aktiekapitalet (25 000 SEK) i ditt nya aktiebolag: antingen till en bank som det företag som sålde lagerbolaget föreslagit, eller till den bank du väljer (som du i detta fall alltså själv kommer att behöva kontakta).
 4. När du även betalat fakturan ifrån det företag du köpt lagerbolaget ifrån, så blir du ägare till lagerbolaget; du får även en generalfullmakt som låter dig företräda bolaget, vilken behövs tills Bolagsverket registrerat den nya styrelsen.

Vad kostar ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är relativt billigt. Det kostar ofta mellan cirka 2 000 SEK och 5 000 SEK exkl. moms. Till detta tillkommer ofta bolagsverkets avgifter om cirka 3 500 SEK, samt kostnader för eventuella tillägg (F-skatt, moms, arbetsgivaravgift, osv).

Leveranstid

Vanligtvis får du tillgång till lagerbolaget mycket snabbt, ofta på bara några timmar.

Lagerbolag med färdigt bankkonto och/eller affärshistorik?

En vanlig fråga är om man kan köpa lagerbolag med färdigt bankkonto. En annan vanlig fråga är om det finns lagerbolag med affärshistorik.

Svaret är att en del leverantörer av lagerbolag säljer lagerbolag med affärshistorik och bankkonto, medan de flesta inte gör det. Däremot ska sägas att flertalet leverantörer av lagerbolag har en smidig process gällande start av bankkonto i samband med köp av lagerbolag, och flera av dem erbjuder att man automatiskt kan starta ett bankkonto för lagerbolaget i samband med köpet (se de två punktlistorna ovan för mer information).

Lista på företag som säljer lagerbolag

Fördelar och nackdelar

Det finns framförallt två fördelar med att köpa ett lagerbolag:

Fördel 1.En fördel med lagerbolag är att det går mycket snabbare än att starta ett aktiebolag på vanlig väg via registrering hos Bolagsverket, även om inte heller det tar så lång tid. Läs vår artikel om att starta aktiebolag för aktuella uppgifter om hur lång tid det tar att starta aktiebolag via Bolagsverket.

Fördel 2. Det kan vara ganska krångligt att starta bolag på vanligt vis via bolagsverket. Om du köper ett lagerbolag så kan det bli enklare, särskilt som företaget du köper lagerbolaget ifrån kan hjälpa dig att förklara betydelsen av vissa av de val du behöver göra (se punktlistorna ovan).

Nackdelen är främst att det kostar pengar att köpa lagerbolag.

Överväg att starta aktiebolag via bolagsverket

I vår artikel om att starta aktiebolag läser du om hur det går till att starta aktiebolag steg-för-steg via Bolagsverket.

Det tar visserligen lite längre tid än att köpa lagerbolag, men för de flesta som ska starta bolag finns egentligen inte så många bra argument till att starta bolag genom att köpa ett lagerbolag. Det kan till och med anses vara nästan lika enkelt att starta aktiebolag själv som att köpa lagerbolag.

Utländskt lagerbolag

Ett alternativ i vissa situationer är att driva företaget genom ett utländskt aktiebolag. För att ha praktisk möjlighet till detta krävs ofta att man köper ett utländskt lagerbolag.

En fördel med att använda sig av ett utländskt bolag är att aktiebolag i vissa länder inte måste ha något aktiekapital i startskedet.

En nackdel är att ett utländskt aktiebolag står under utländsk reglering, vilket som regel medför administration som kan vara kostsam – särskilt märkbart blir detta för mindre bolag med låg omsättning. Att starta och driva utländska bolag kan vara administrativt kostsamt och svårt. Vi rekommenderar att revisor anlitas om detta alternativ övervägs.

Vanliga frågor

Är det säkert att köpa lagerbolag?

Om man köper ett lagerbolag som inte haft tidigare verksamhet av en välkänd och pålitlig leverantör så kan man vara mer än rimligt säker på att det är säkert.

Varför köper man lagerbolag? Är det värt att köpa lagerbolag?

Den främsta anledningen till att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att starta det själv. Om du har mycket bråttom med att komma igång med ditt företag kan det alltså vara värt att köpa ett lagerbolag, men i de flesta fall kan man lika gärna starta aktiebolaget via Bolagsverket; se starta aktiebolag (steg-för-steg-guide).

Har lagerbolag F-skatt, momsregistrering, och arbetsgivarregistrering?

De flesta leverantörer av lagerbolag kan ordna så att lagerbolaget har F-skatt, och så att det är registrerat för moms och som arbetsgivare.

Kan man köpa ett lagerbolag utan att betala pengar som motsvarar aktiekapitalet?

Nej, aktiebolaget ska ha tillgångar som motsvarar aktiekapitalet, och således måste pengar motsvarande aktiekapitalet betalas in av den som ska äga lagerbolaget.