Lagerbolag - en oberoende guide

Funderar du på att starta företag genom att köpa ett lagerbolag? I den här artikeln beskriver vi kort om vad ett lagerbolag är, och fördelar och nackdelar med att starta sitt företag som ett lagerbolag. Det framgår även vad som är ett vanligt pris för lagerbolag, och det finns givetvis en lista på företag som säljer lagerbolag. Läs även om företagsförvärv.

Vad är ett lagerbolag?

Lagerbolag är aktiebolag som inte har någon verksamhet och har begränsat med tillgångar. Den som köper ett lagerbolag får ändra den befintliga bolagsordningen för att denna ska passa den verksamhet som ska bedrivas.

Köpa lagerbolag - hur går det till praktiskt?

Att köpa ett lagerbolag är enkelt och processen gällande köpet är ofta snabb och smidig. De företag som säljer lagerbolag hjälper ofta till med den rådgivning som är nödvändig för att lagerbolaget ska kunna användas. Läs även om att köpa företag.

Vad kostar ett lagerbolag?

Ett lagerbolag kostar ofta mellan cirka 2 000 SEK och 5 000 SEK exkl. moms (till detta tillkommer ofta bolagsverkets avgifter om cirka 3500 SEK).

Lista på företag som säljer lagerbolag

Överväg att starta aktiebolag via bolagsverket

Den som vill starta eget företag kan ibland ha ett starkt intresse av att snabbt komma igång med verksamheten. Det kan även förhålla sig på det sättet att det av olika orsaker skulle bli onödigt krångligt att gå igenom hela registreringsförfarandet hos Bolagsverket. Därför kan det finnas ett starkt intresse av att driva företaget genom ett befintligt aktiebolag och mer specifikt via ett lagerbolag.

Steg-för-steg guide för att starta aktiebolag: I vår artikel om att starta aktiebolag läser du om hur det går till att starta aktiebolag steg-för-steg.

Det tar visserligen lite längre tid, men för de flesta som ska starta bolag finns egentligen inte så många bra argument till att starta bolag genom att köpa ett lagerbolag, det kan typiskt sätt till och mer vara enklare att starta bolag på det mer traditionella viset.

Utländskt lagerbolag

Den som vill kan även välja att driva verksamhet genom ett utländskt aktiebolag. För att ha praktisk möjlighet att genomföra detta krävs nästan att man köper ett befintligt lagerbolag.

Fördelen med att använda sig av ett utländskt bolag är att aktiebolag i vissa länder inte måste ha något aktiekapital i startskedet. På så vis kan man alltså ”gå runt” kravet på att ha ett startkapital.

Nackdelen är givetvis att ett utländskt aktiebolag står under utländsk kontroll, vilket som regel medför administration som kan vara dyrbar – särskilt märkbart blir det för ett mindre bolag med låg omsättning. Att starta och driva utländska bolag kan vara administrativt kostsamt och svårt, vi rekommenderar att exempelvis en revisor kontaktas om detta alternativ övervägs.