⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Företagslån

Starta Eget Info Logotyp-bild

Många företag finansieras delvis via företagslån. Att ansöka om ett företagslån är ett betydande beslut. Att vara påläst om ämnet är viktigt, dels för att veta om ett företagslån är rätt väg framåt, och dels för att vilket sorts företagslån som är rätt i företagets situation.

Den här artikelns syfte är att ge en heltäckande introduktion till marknaden för företagslån i Sverige.

Artikelns innehåll:

 • Checklista - innan du tar ett företagslån
 • De större bankerna kontra nischbanker
 • Att jämföra olika långivare är mycket viktigt
 • Situationen skiljer sig mellan aktiebolag kontra handelsbolag och enskild firma
 • Om borgen och andra säkerheter
 • Vilka delar innehåller låneansökan? Vad krävs för att ett företag ska få ett företagslån?
 • Hur beräknas räntan?
 • Kostnader förutom ränta
 • Alternativ till företagslån
 • Vad kan företagslån användas till? Olika typer av företagslån och krediter
 • Svar på vanliga frågor
 • Banker och andra aktörer på marknaden för företagslån (lista)

Checklista - innan du tar ett företagslån

Innan företaget bestämmer sig för att ta ett företagslån bör följande frågor och tips noga beaktas. Syftet med den här artikeln är ett ge information som hjälper dig att göra detta.

 • Vilka sorters företagslån finns? Vilken sorts företagslån behöver företaget? Är det lämpligt att boka ett möte med en lokal bank och noga diskutera igenom ett betydande lån med en bankman? Eller är rätt väg framåt att ansöka digitalt om ett mindre lån som endast kräver essentiellt ett organisationsnummer?
 • Vilka banker erbjuder företagslån till företag i din storlek? Vilken sorts bank är mest lämplig för den typ av lån ditt företag behöver? En av de stora bankerna, eller kanske en bank nischad mot snabba och smidiga lån till småföretag?
 • Har företaget någon säkerhet för lånet, eller någon som kan, vill och bör gå i personlig borgen?
 • Kan företaget få ett lån? Har företaget funnits tillräckligt länge? Notera dock att vissa banker erbjuder lån till nystartade företag.
 • Vad är den totala kostnaden för lånet? Går kostnaden att motivera utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Har företaget råd med den kostnaden?
 • Glöm inte att noga läsa det finstilta i låneavtalet. Finns avgifter om företaget vill betala av lånet i förtid? Är räntan rörlig? Vad händer om företaget inte kan betala tillbaka lånet eller betala räntan?
 • Att jämföra olika långivare är centralt för att säkerställa att lånevillkoren blir så bra som möjligt.
 • Till sist bör företaget ställa sig frågan: Är ett företagslån det bästa alternativet överhuvudtaget?

De större bankerna kontra nischbanker

De större traditionella bankerna är oftast svårare att få lån ifrån, jämfört med de banker som är nischade mot företagslån för mindre företag. De större bankerna ställer oftast högre krav på företaget som ska låna pengar gällande exempelvis storlek, hur länge företaget funnits, lönsamhet, budget, affärsplan etc. Att få ett lån beviljat hos dessa banker kan ta tid, ofta mer än en månad. För rätt kunder kan de dock erbjuda bra lånevillkor, och en långsiktig finansiering.

Det finns även mindre banker som är nischade mot att erbjuda snabba och smidiga företagslån (se listan längre ned i artikeln). Vissa av dem kan bevilja och betala ut företagslån samma dag. Dessa typer av lån har vanligtvis en högre ränta.

Innan ett företagslån upptas är det viktigt att säkerställa att lånevillkoren är rimliga och att företaget kan hantera dem.

Att jämföra olika långivare är mycket viktigt

En av de viktigaste sakerna man bör göra innan man tar ett företagslån är att jämföra olika långivare för att se vilken av dem som kan erbjuda bäst villkor. Skillnaden mellan de lånevillkor som ett och samma företag kan få hos olika banker kan variera enormt, exempelvis är skillnaden vanligtvis mycket större än vad skillnaden är mellan olika bolåneräntor.

Det finns företag som gör jämförelser mellan företagslån (se listan längst ned) framförallt mellan banker som erbjuder snabba och smidiga företagslån, men för att få ett lån hos en av de mer traditionella bankerna krävs vanligtvis mer dokumentation och att man kontaktar dem direkt. Om det gäller ett stort lån eller om företaget behöver en långsiktig finansieringslösning kan det vara värt att höra av sig till de traditionella bankerna som i många fall kan erbjuda bra villkor när de anser att ett företag är en attraktiv kund.

Situationen skiljer sig mellan aktiebolag kontra handelsbolag och enskild firma

I aktiebolag gäller begränsat personligt ansvar vilket innebär att fordringsägare som huvudregel inte kan kräva bolagets ägare eller företrädare på betalning för skulder som aktiebolaget har. Alltså är utgångspunkten och huvudregeln att banken inte kan kräva ägarna eller företrädarna för aktiebolaget på återbetalning av företagslån i de fall aktiebolaget inte kan betala, och därför krävs ofta att någon går i borgen för företagslånet (läs mer om borgen nedan). Viktiga undantag gällande möjligheten att kräva ägare och företrädare på återbetalning finns dock (främst i de fall bolaget misskötts), läs mer i vår artikel om aktiebolag.

I handelsbolag, och även i enskilda firmor finns inte begränsat personligt ansvar, det vill säga det gäller att ägarna har ett personligt ansvar för företagets skulder. Det innebär alltså att banken kan kräva ägarna på pengar gällande återbetalning av ett företagslån. Situationen för kommanditbolag är liknande; läs mer i vår artikel om kommanditbolag. I dessa fall blir alltså frågan om personlig borgen vanligtvis överflödig (ägarna är ju redan som utgångspunkt personligt ansvariga för eventuella företagslån).

Om borgen och andra säkerheter

En betydande fråga när banken lånar ut pengar till företag är hur banken kan vara säker på att få tillbaka pengarna. För att minska risken att inte få tillbaka pengarna är det vanligt att banker kräver antingen en säkerhet för lånet, eller att någon person går i borgen för lånet. Notera att detta främst gäller aktiebolag (se rubriken ovan).

Större företag som konsistent visat god vinst kan dock i många fall få betydande företagslån utan vare sig säkerhet eller borgensåtaganden.

Vid mindre företagslån behövs inte heller alltid säkerhet eller att någon går i borgen.

Lån med personlig borgen. För att få ett företagslån kan det i många fall krävas att någon eller flera går i borgen för lånet (vanligtvis företagets ägare). Det innebär att banken kan komma att begära återbetalning av lånet av den som gått i borgen för lånet. Vissa banker erbjuder även möjligheten att gå i borgen för endast en del av lånet, exempelvis 20 %. Den som funderar på att gå i borgen för ett företagslån bör mycket noga överväga om detta är rätt väg framåt, och förslagsvis diskutera frågan med någon som har expertkunskap inom ekonomi/juridik.

Företagslån mot säkerhet. Det är vanligt att företag lämnar fast egendom som säkerhet för företagslån. Exempelvis en fastighet som företaget äger. Det är även möjligt att ange andra typer tillgångar som säkerhet, exempelvis varulager. Detta kan göras med en så kallad företagsinteckning, vilket dock är ganska krångligt och kostsamt: se Bolagsverket.se (Företagsinteckningar).

Vilka delar innehåller låneansökan? Vad krävs för att ett företag ska få ett företagslån?

Vissa banker kräver mer information i låneansökan än andra. Det är vanligt att de stora bankerna kräver mer information (exempelvis budgetar) än de mindre bankerna som är nischade mot företagslån till mindre företag.

Följande ger en indikation på vilka dokument som kan komma att behövas.

 • Organisationsnummer, samt kontaktuppgifter till den som ansöker om lånet. Vanligtvis krävs att den som ansöker om lånet är behörig firmatecknare.
 • Dokument som beskriver vilka som äger företaget.
 • En del banker kräver dokumentation som beskriver företagets verksamhet, och även en budget som indikerar att företaget kan betala tillbaka lånet.
 • Årsredovisning, bokslut eller motsvarande.

Vid bedömning av vilka företag som kan få företagslån så beaktar de större bankerna vanligtvis fler faktorer än de mindre bankerna som är nischade mot snabba och smidiga företagslån till mindre och medelstora företag. Faktorer som kan komma att beaktas är:

 • Om företaget har en revisor och en redovisningsbyrå.
 • Vad pengarna ska användas till.
 • Om företaget är registrerat i Sverige, vilket krävs av de flesta långivare. Om företagets delägare är skrivna i Sverige.
 • Finansiell information tillgänglig i tidigare årsredovisningar, bokslut eller motsvarande.
 • Uppvisad omsättning är ett vanligt krav, och ibland finns även undre gränser gällande årlig omsättning (cirka 500 000 SEK är en typisk siffra).
 • Hur länge företaget funnits. De traditionella bankerna kan kräva att företaget funnits i minst ett par år, medan vissa banker kräver att det funnits i ett halvår.
 • Främst de traditionella bankerna kan även vilja säkerställa att affärsidéen och affärsplanen är genomtänkt och realistisk. Det kan i vissa fall även vara nödvändigt att visa en plan för hur företagets resultat och likviditet kommer att utvecklas framåt för att övertyga banken om att lånet kommer att återbetalas. I vissa fall kan det vara nödvändigt att presentera en resultatbudget och/eller en likviditetsbudget.
 • Information om de som äger och driver företaget, bland annat gällande privatekonomi, arbetserfarenhet och utbildning. Dessa faktor är särskilt viktiga för nystartade företag.

Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas baserat på de uppgifter som banken har om det aktuella företaget. Eventuella säkerheter och om borgensman finns eller inte är även viktiga faktorer. Något förenklat är det så att ju högre chans banken bedömer att det är att få tillbaka pengarna desto lägre är räntan.

Faktorerna som nämns i listorna ovan används för att beräkna den ränta ett specifikt företagslån kan erbjudas. En ytterligare viktig faktor som banken kan använda är kreditvärdighet enligt exempelvis en kreditupplysning hos UC (extern länk).

De aktuella räntorna beror även på riksbankens styrränta, precis som för exempelvis bolån.

Traditionella lån har oftast lägre ränta

Två ytterligheter när det kommer till företagslån är dels (1) ett snabbt lån man söker online hos en nischbank som betalar ut lånet på dagen och kräver minimalt med information i låneansökan, och dels (2) ett traditionellt banklån där man besöker ett fysiskt kontor hos en storbank och där låneansökan kräver betydande arbete (exempelvis budget, affärsplan etc.).

Såklart är det smidigt med ett snabbt lån som inte kräver så mycket förberedelse, och att få ett företagslån hos en traditionell bank är inte bara förenat med mycket arbete det kan även vara svårt att få ett sådant lån. Men, om företaget är ute efter en långsiktig finansiering, eller är i behov av mycket kapital, så kan det mycket väl vara värt att lägga ned det arbete som krävs, då det vanligen är så att kostnaden för ett traditionellt lån kan bli betydligt lägre.

Kostnader förutom ränta

För att utvärdera om ett företagslån är rätt väg framåt, och för att kunna jämföra olika företagslån med varandra är det viktigt att vara medveten om alla kostnader som lån kan medföra. Förutom kostnaden för lånet i form av ränta så kan det tillkomma kostnader i form av exempelvis:

 • Uppläggningsavgift/Startavgift: initiala avgifter i samband med att lånet beviljas/utbetalas.
 • Expeditionsavgift/Aviavgift/Administrationsavgift: avgifter som betalas varje gång en återbetalning eller räntebetalning görs.
 • Avgifter för återbetalning, eller extraamortering, av lån i förtid (kallas ibland avgift för förtidslösen).
 • Påminnelseavgift, inkassoavgift, dröjsmålsränta och liknande avgifter som kan gälla när återbetalning eller räntebetalning inte sker i tid.

Även ytterligare mindre vanliga avgifter kan tillkomma. Glöm inte att noga läsa igenom de aktuella lånevillkoren innan du tecknar ett företagslån.

Andra faktorer: amortering och återbetalning; fast kontra rörlig ränta

Innan företaget ansöker om ett lån är det även viktigt att undersöka följande faktorer:

 • Vad är lånets löptid? Det vill säga, när ska lånet återbetalas?
 • Hur ser schemat för amortering av lånet ut? Hur påverkar detta företagets likviditet?
 • Är räntan bunden under lånets löptid, eller är räntan rörlig? Hur kan en rörlig ränta potentiellt påverka företagets ekonomi?

Alternativ till företagslån

Företagslån är ett sätt att finansiera företag. Innan ett företag tar ett företagslån är det en god idé att utvärdera om det finns någon annan bättre väg framåt. Nedan ges exempel på andra finansieringslösningar:

 • Fakturaköp.
 • Finansiering med företagets egna medel. Om det gäller exempelvis en investering är ett alternativ att företaget sparar ihop till den. Ett sätt att göra detta är att ägarna inte tar ut utdelning, eller att de tar ut en lägre lön under en period.
 • Leasing.
 • Ta in externa investerare i företaget.

Vad kan företagslån användas till? Olika typer av företagslån och krediter

Det finns företagslån som gäller specifika användningsområden, exempelvis olika typer av investeringar. Det är också vanligt att använda företagslån för att lösa tillfälliga problem med likviditeten, vilka kan uppstå exempelvis vid oväntade kostnader, eller vid snabb tillväxt i rörelsen.

Exempel på olika typer av företagslån och vad de kan användas till inkluderar:

 • Checkräkningskrediter innebär att företaget betalar en löpande kostnad för att ha tillgång till en kredit för eventuella utgifter. Ränta betalas på den utnyttjade krediten (det vill säga för de pengar som faktiskt lånas). Checkräkningskrediter kallas även checkkredit, rörelsekredit, kreditlina, eller företagskredit, även om det kan finnas skillnader gällande villkoren mellan dessa tjänster hos olika banker. Läs mer i vår artikel om checkräkningskredit.
 • Fastighetslån, för investeringar i fastigheter.
 • Förvärvslån, för köp av andra företag.
 • Investeringslån, motsvarar lån som är till för olika typer av specificerade, ofta större, investeringar.
 • Brygglån (även kallade överbryggningslån) är lån till för situationer där ett företag inväntar en betydande inbetalning, och behöver ett lån under tiden.
 • Refinansiering innebär att nuvarande företagslån (ofta flera stycken dyra lån) återbetalas genom att ett nytt lån med bättre villkor upptas.
 • Bygglån (byggnadskreditiv), lån för markutveckling, skogsfastighet, lantbruksfastighet, med mera. Dessa motsvarar lån för investeringar i fastigheter, byggnader och mark, nybyggnation, ombyggnation och renoveringar.
 • Företagslån utan direkt specificerat användningsområde kan användas till exempelvis: löpande kostnader under tillfälliga perioder av låga intäkter, eller andra tillfälliga perioder av låg likviditet; nyanställningar; inköp av varulager; investeringar i maskiner, verktyg eller liknande; marknadsföring; kapitalkrävande tillväxt i rörelsen.

Vanliga frågor

Kan nystartade företag få företagslån?

Ja nystartade företag kan få företagslån, även om de flesta banker inte erbjuder det. Banker som beviljar företagslån till nystartade företag inkluderar Marginalen Bank (se länk i listan längst ned i artikeln) och Qred Bank (företagslån till nystartat företag).

ALMI Företagspartner. Den som planerar att starta eget företag men har ett större lånebehov än de privata bankerna är villiga stå för kan vända sig till ALMI Företagspartner. ALMI Företagspartner ägs till största delen av staten och har som mål att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Mer om vad ALMI har att erbjuda går att läsa på www.almi.se.

Hur mycket pengar får företaget låna?

Många av bankerna nischade mot snabba och smidiga lån till småföretag har gränser för hur höga företagslån företag kan ansöka om; exempelvis upp till en miljon SEK. För andra banker, inklusive de större traditionella bankerna, finns inga sådana gränser.

Hur mycket pengar ett specifikt företag får låna beror även på de faktorer som nämns i texten ovan.

En indikation är att små företag kan få låna upp till tio procent av den årliga omsättningen. Hur stort ett företags rörelseresultat är kan ofta även ha betydelse.

Vissa långivare kan ge även erbjuda en något lägre ränta till företag som har en plan för hållbarhetsarbete.

Krea har gjort en undersökning av hur stora företagslån till småföretag är, se Företagslån - så räknar du hur mycket du kan få (extern länk till Krea.se).

Vad ska jag göra om jag får avslag?

Om du får avslag på din låneansökan så kan du be banken om en motivering om varför du inte fått låna pengar. En idé är sedan att försöka åtgärda de faktorer som banken anger som skäl för avslaget, och efter det ansöka om företagslån hos en annan bank.

Tar banken en kreditupplysning (UC) när man ansöker om företagslån?

I de flesta fall brukar banker göra en kreditupplysning (UC), men så är inte alltid fallet. Om det är ett aktiebolag som ska låna är det vanligt att kreditupplysningen endast gäller aktiebolaget, och inte dess företrädare. Är det ett handelsbolag eller enskild firma görs vanligtvis en kreditupplysning gällande företagets ägare. Vill du vara säker är det bäst att kontrollera med den bank du ansöker om lån hos.

Om någon går i borgen för ett företagslån är det vanligt att en kreditupplysning tas för den personen.

Vilken effekt får lånefinansiering på företagets skatt?

Räntekostnaden är avdragsgill vilket betyder att den minskar vinsten före skatt, vilket såldes gör att en del av kostnaden för lånet vägs upp av lägre skatt.

Amorteringar är inte kostnader (de motsvarar återbetalningar av skulden, och inte kostnader), och påverkar inte skatten.

Vad är skillnaden mellan ränta och effektiv ränta?

Ränta är den kostnad som banker tar ut för det kapital som företaget lånar. Förutom denna kostnad så tar en del banker ut ytterligare avgifter vid långivning (se rubriken ”Vilka kostnader kan ett lån innebära förutom ränta?” för exempel).

Den effektiva räntan motsvarar en ränta beräknad som om den skulle innehålla avgifterna som lånet medför, och kan såldes användas för att enklare jämföra olika företagslån med varandra.

Är det svårt att få ett företagslån?

I vissa situationer kan det vara svårt att få ett företagslån, och i andra situationer är det mycket lättare. För ett nystartat företag utan borgensman kan det vara mycket svårt. För ett företag som funnits i många år och konsistent uppvisat god och stabil vinst är det betydligt enklare.

Generellt sett är det svårare att få ett företagslån hos de traditionella bankerna, jämfört med bankerna som nischar sig mot snabba och smidiga lån till småföretag.

Hur undviker man att behöva ta ett företagslån?

Att ta ett företagslån behöver inte på något sätt vara något negativt, det är i många fall ett naturligt sätt att finansiera ett företag. Men i vissa fall kan en företagare anse att ett företagslån istället är något som används när inga andra medel står till buds. Så hur undviker man att hamna i en situation där det känns som ett nödvändigt ont med ett företagslån?

Många företag går igenom perioder när de gör av med mer pengar än vad som flyter in i företaget.

Exempel: Typexemplet är företag som äger skidanläggningar och som måste betala fasta kostnader också under sommarhalvåret när de sällan drar in särskilt mycket pengar.

Genom att göra ett bra arbete med likviditetsbudgeten går det att förutse hur företagets kassa kommer att utvecklas och vid vilka tillfällen det kommer att uppstå sådana brister att ett företagslån är nödvändigt.

Se även rubriken "Alternativ till företagslån" ovan.

Kan man få företagslån trots betalningsanmärkningar?

Många banker kommer inte att erbjuda lån när en betalningsanmärkning finns. Men en del banker kan göra det i vissa fall när övriga faktorer ser bra ut. Det kan dock påverka räntan på företagslånet betydligt.

Är det tillåtet att ett aktiebolag lånar pengar av dess ägare?

I princip är det tillåtet, men en marknadsmässig ränta måste tas ut. Läs mer om detta i Innecta Redovisning (Låna ut pengar till aktiebolag).

Banker och andra aktörer på marknaden för företagslån (lista)

Nedan följer en lista på banker och andra aktörer inom företagslån.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).