Mall aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott görs lämpligen om det egna kapitalet på något sätt har förbrukats eller om företaget av någon anledning behöver få in mer eget kapital.

Artikeln nedan handlar om aktieägartillskott. Längst ned finns en gratis mall för aktieägartillskott i Word och PDF.

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

Aktieägare kan skjuta till pengar till bolaget vilka han/hon kan ha rätt att få tillbaka om aktieägartillskottet är villkorat. Ofta kan aktieägartillskottet vara villkorat med att personen kan få återbetalning såvida det uppkommit fritt eget kapital i bolaget. Ett aktieägartillskott kan även vara ovillkorat men då finns ingen rätt till återbetalning. I mallen fylls bland annat i:

  • uppgifter om aktieägaren,
  • beloppet som avses,
  • villkor samt att dokumentet skall skrivas under av aktieägaren och firmatecknaren; de villkor som fylls i rutan är bara att anpassa på det vis du/ni vill ha det.
  • behöver ni ett ovillkorat aktieägartillskott? fyll i detta fall helt enkelt inte i något i rutan för villkor i mallen.

Läs mer villkorat vs ovillkorat aktieägartillskott på: Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden? (PWC.se).

Relation till skatt

Aktieägartillskott kan medföra skattemässiga och andra konsekvenser, vi rekommenderar att fackman anlitas för att säkerställa att allt blir korrekt (StartaEgetInfo.se är en kostnadsfri hemsida och således tas inget ansvar för mallar & information). Läs även: Om aktieägartillskott (Skatteverket.se)

Här finns mallen för aktieägartillskott

Aktieägartillskott

Ladda ned mallen i (Word) här

Ladda ned mallen i (PDF) här