Mall aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott görs lämpligen om det egna kapitalet på något sätt har förbrukats eller om företaget av någon anledning behöver få in mer eget kapital.

Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

Aktieägare kan skjuta till pengar till bolaget vilka han/hon kan ha rätt att få tillbaka om aktieägartillskottet är villkorat. Ofta kan aktieägartillskottet vara villkorat med att personen kan få återbetalning såvida det uppkommit fritt eget kapital i bolaget. Ett aktieägartillskott kan även vara ovillkorat men då finns ingen rätt till återbetalning. I mallen fylls bland annat i:

  • uppgifter om aktieägaren,
  • beloppet som avses,
  • villkor samt att dokumentet skall skrivas under av aktieägaren och firmatecknaren; de villkor som fylls i rutan är bara att anpassa på det vis du/ni vill ha det.

Länk till aktieägartillskottmall (Word-dokument - högerklicka och spara)
Aktieägartillskott kan medföra skattemässiga och andra konsekvenser, vi rekommenderar att fackman anlitas.