⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Aktieägartillskott: mall & förklaring

Starta Eget Info Logotyp-bild

Ett aktieägartillskott görs lämpligen om det egna kapitalet på något sätt har förbrukats eller om företaget av någon anledning behöver få in mer eget kapital.

Artikeln nedan handlar om aktieägartillskott. Längst ned finns en gratis mall för aktieägartillskott i Word och PDF.

Aktieägartillskott: vad är det?

Ett aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett aktiebolag ifrån dess ägare. Vanligtvis görs aktieägartillskottet i form av pengar, men det kan även göras med andra (för bolaget värdefulla) tillgångar.

När görs aktieägartillskott och vad är syftet?

Ett aktieägartillskott görs vanligtvis när aktiebolagets ekonomi inte ser bra ut.

Mer specifikt är det vanligt att göra aktieägartillskott för att förhindra att det blir nödvändigt att upprätta kontrollbalansräkning eller för att förhindra en likvidation av aktiebolaget.

Syftet med aktieägartillskottet är alltså att förbättra aktiebolagets ekonomi genom att öka det egna kapitalet.

Nyemission är ett alternativ

Ett möjligt alternativ till aktieägartillskott är att göra en nyemission (läs mer om dessa här).

Villkorat aktieägartillskott

En aktieägare kan ha rätt att få tillbaka de pengar som tillskjutits till aktiebolaget i det fall aktieägartillskottet är villkorat. Med andra ord så kan aktieägartillskott var upplagda så att pengarna återbetalas under vissa villkor. Dessa villkor motsvarar exempelvis att aktiebolagets resultat och finansiella ställning i övrigt är i en sund och stark position, eller med andra ord att tillräckligt fritt eget kapital finns i bolaget.

För att uppnå att aktieägartillskottet faktiskt inte bör räknas som skuld är det viktigt att villkoren i det villkorade aktieägartillskottet formuleras på rätt sätt. För att vara säker på att det blir rätt kan det vara en god idé att anlita en jurist eller en revisor.

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Krav om återbetalning ställs till aktiebolagets ägare vanligtvis på bolagstämman. Krav om återbetalning ställs alltså inte gentemot aktiebolaget självt, och anledningen till det är att aktieägartillskottet inte ska ses som en skuld (om det vore fallet skulle ju inte eget kapital öka, vilket vanligtvis är syftet med aktieägartillskottet).

Vanligtvis sker återbetalning av aktieägartillskott innan vanlig utdelning till aktieägare sker.

Notera alltså att det är aktieägarna som bestämmer om återbetalning av aktieägartillskottet ska ske.

Vanligtvis är aktieägartillskott inte förenande med någon rätt till räntebetalningar.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott kan även vara ovillkorat. Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas. För att få tillbaka kapital ifrån aktiebolaget kan ett alternativ vara att att göra en aktieutdelning, även om det kan ha andra skatteeffekter än återbetalning av villkorat aktieägartillskott (se rubriken "Aktieägartillskott och skatt" nedan).

Läs mer om villkorat gentemot ovillkorat aktieägartillskott på: Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden? (PWC.se).

Vem ger aktieägartillskott & viktigt att alla aktieägare är överens

De som äger aktier ger aktieägartillskott. Vanligt är att alla aktieägare ger aktieägartillskott och att varje aktieägares tillskott motsvarar dess aktieinnehav. Det är dock också möjligt att färre, eller enbart en aktieägare ger aktieägartillskott; i dessa fall är det extra viktigt att samtliga aktieägare är överens om de regler som gäller för aktieägartillskottet.

Kan man istället låna ut pengar till bolaget?

Om man lånar ut kapital till aktiebolaget så ökar inte dess egna kapital, vilket vanligtvis är det man vill uppnå när man funderar på om ett aktieägartillskott är lämpligt.

Aktieägartillskott bör regleras i aktieägaravtalet

Det är lämpligt att aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om hur aktieägartillskott ska göras i aktiebolaget; exempelvis om de ska vara ovillkorade eller villkorade, och vilka villkor som ska gälla i det senare fallet. En viktig anledning till detta är att samtliga aktieägare ska vara överens om vilka regler som gäller för aktieägartillskott (detta blir särskilt viktigt då aktieägarna, och inte bolaget, bestämmer om aktieägartillskott ska betalas tillbaka).

Aktieägartillskott och skatt

Grundregeln är att aktieägartillskottet inte motsvarar en skattepliktig inkomst för aktiebolaget och att återbetalning av villkorat aktieägartillskott också är skattefritt.

Ovillkorade aktieägartillskott motsvarar en höjning aktieägarens omkostnadsbelopp vilket påverkar beskattning.

Aktieägartillskott kan dock medföra skattemässiga och andra konsekvenser, vi rekommenderar att fackman anlitas för att säkerställa att allt blir korrekt. Läs mer om detta på:

Här finns mallen för aktieägartillskott

I mallen fylls bland annat i:

  • uppgifter om aktieägaren
  • beloppet som avses
  • villkor; de villkor som fylls i kan justeras enligt behov (notera dock att det är viktigt att dessa villkor formuleras på rätt sätt; se texten ovan)
  • dokumentet skrivs också under av aktieägaren och en firmatecknare.
  • behöver ni ett ovillkorat aktieägartillskott? fyll då i att det gäller ett ovillkorat aktieägartillskott i rutan för villkor i mallen.
Aktieägartillskott

Ladda ned mallen i (Word) här

Ladda ned mallen i (PDF) här

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).