Franchise

Franchise är en affärsmodell där ett företag som äger ett varumärke och en affärsmodellfranchiseföretaget – låter utomstående företag – franchisetagare – använda varumärket och affärsmodellen. I gengäld måste franchiseföretagen betala en avgift till franchiseföretaget. Denna avgift kallas royalty.

Förutom att betala royalty måste franchiseföretagarna som regel även förbinda sig att driva verksamheten en viss tid. Franchiseföretagarna måste som regel även förbinda sig att driva företagarna helt enligt de riktlinjer som franchiseföretaget har utarbetat.

Det kan ofta vara enklare att starta ett företag med ett inarbetat varumärke. Särskilt om man samtidigt får tillgång till franchiseföretagets kunskap om hur varumärket på bästa sätt kan omsättas i pengar. Samtidigt är franchisetagaren knappast oberoende gentemot franchiseföretaget eftersom denne är så starkt knuten till franchiseföretagets koncept. Den royalty som ska betalas gör även att franchisetagaren som regel kommer att betala en betydande del av sin omsättning till franchiseföretaget.

Den som funderar på att starta eget företag som franchisetagare måste därför göra en avvägning. Om man inte är intresserad av att utveckla en egen affärsidé men ändå ser en karriär som entreprenör framför sig kan mycket väl starta som franchisetagare. Den som har ett större intresse av att utarbeta en affärsidé och själv kunna påverka inriktningen för sitt företags affärsmodell och affärskoncept bör kanske söka en annan lösning.