Vad är franchise?

Franchise är en affärsmodell där ett företag som äger ett varumärke och ett affärskoncept – franchiseföretaget – låter utomstående företag – franchisetagare – använda det aktuella varumärket och affärskonceptet.

Artikeln nedan handlar om franchise och tar cirka 10 minuter att läsa. Längst ned i artikeln finns även en lista med franchiseföretag som är aktiva på den svenska marknaden.

Se även vår: steg-för-steg-manual för att starta aktiebolag.

Franchisetagarnas ansvar och uppgift - Franchiseavtalet

  • För att få använda franchiseföretagets varumärke och affärskoncept måste franchisetagarna betala en avgift till franchiseföretaget. Denna avgift kallas royalty. Ofta utgör en betydande del av denna avgift en procentuell betalning av franchisetagarens omsättning.
  • Förutom att betala royalty måste franchiseföretagarna som regel även förbinda sig att driva verksamheten en viss tid.
  • Franchiseföretagarna måste som regel även förbinda sig att driva företaget helt enligt de riktlinjer som franchiseföretaget har utarbetat.

Fördelar och nackdelar

Det kan ofta vara enklare att starta ett företag med ett inarbetat varumärke. Särskilt om man samtidigt får tillgång till franchiseföretagets kunskap om hur varumärket på bästa sätt kan omsättas i pengar.

Samtidigt är franchisetagaren knappast oberoende gentemot franchiseföretaget eftersom denne är så starkt knuten till franchiseföretagets koncept.

I gengäld för att få använda franchiseföretagets varumärke betalar de franchisetagare som är knutna till franchiseföretaget en avgift – royalty. I många fall är varumärket även knutet till ett affärskoncept med syfte att på bästa sätt omsätta det aktuella varumärket i pengar. Den royalty som ska betalas gör även att franchisetagaren som regel kommer att betala en betydande del av sin omsättning till franchiseföretaget.

Den som väljer att driva företag som franchisetagare behöver inte själv lägga energi på att utveckla en affärsidé och ett affärskoncept. Tvärtom kan franchiseföretaget ofta hjälpa till med viktig kunskap om hur varumärket på bästa sätt förvaltas.

Samtidigt innebär detta att franchisetagaren inte har möjlighet att gå utanför den mall som franchiseföretaget har satt upp.

Franchisetagaren blir på gott och ont istället starkt knuten till franchiseföretagets varumärke och affärsmodell.

Bli franchisetagare? Avvägningar som bör beaktas

Den som funderar på att starta eget företag som franchisetagare måste därför göra en avvägning.

  • Den som inte är intresserad av att utveckla en egen affärsidé men ändå ser en karriär som entreprenör framför sig kan mycket väl starta som franchisetagare.
  • Den som har ett större intresse av att utarbeta en affärsidé och själv kunna påverka inriktningen för sitt företags affärsmodell och affärskoncept bör kanske söka en annan lösning.

Franchise syns inte utifrån

Utifrån går det sällan att se om ett varumärke marknadsförs av ett enda företag eller om det tillhör ett franchiseföretag.

Det beror på att franchisetagarna som regel åtar sig att hålla sig till de normer som franchiseföretaget har utarbetat för hur enskilda försäljningsställen ska se ut och hur försäljningen ska gå till.

Lista med svenska franchiseföretag

Nedan följer en lista med exempel på franchiseföretag som verkar i Sverige.

McDonald’s – restaurangkedjan som utvecklade franchisekonceptet som vi känner till det idag. Hemsida: McDonald’s (om franchising).

7 Eleven – behöver ingen närmare presentation. Butikskoncept med ett stort antal butiker över hela världen. Hemsida: 7 Eleven (bli franchisetagare).

Burger King – McDonald’s konkurrent med ett stort antal restauranger i Sverige. Hemsida: Burger King (om franchising, på engelska).

ICA – dagligvarujätten ICA drivs också genom franchisekoncept. Hemsida: ICA (Så blir du ICA-handlare).

Länsförsäkringar – ett av Sveriges största varumärken inom försäkringar drivs också genom franchise. Hemsida: Länsförsäkringar (Bli franchisetagare).

Arkitektkopia – Tryckeri etc. Arkitektkopia (franchisetagare).

Husman Hagberg – Mäklare. Husman Hagberg (franchisetagare).

O'Learys – Restauranger. O'Learys (bli franchisetagare).

Electroluxhome – Hemelektronik etc. Electroluxhome (bli franchisetagare).

World Class – driver sportanläggningar. Hemsida: World Class.

Guldfynd – driver juvelerarbutiker över hela Sverige. Hemsida: Guldfynd.

Anticimex – det välkända varumärket inom skadedjursbekämpning. Hemsida: Anticimex.