Starta enskild firma

Att starta en enskild firma – eller enskild näringsverksamhet som det ofta kallas – är förmodligen det minst komplicerade alternativet för den som ska starta eget företag. Läs även om bokföring enskild firma. En enskild firma utgör inte en juridisk person, vilket aktiebolag och handelsbolag gör.

Detta innebär att firman inte utgör en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser. Istället är det personen bakom den enskilda firman som faktiskt drar på sig skulder och äger tillgångar – även om ägaren måste hålla dessa tillgångar skiljda från sina övriga tillgångar. Ägaren till en enskild firma är därmed personligen bunden av alla avtal som han eller hon ingår på grund av den enskilda näringsverksamheten.

Att starta en egen firma är mycket enkelt. Det är även enkelt att driva enskild firma. Det är denna enkelhet som är den främsta fördelen med att driva företag i enskild firma. Som regel måste firman endast registreras hos Skatteverket. Den som vill kan även registrera firman hos Bolagsverket. Fördelen med att registrera den enskilda firman hos Bolagsverket är dels att den enskilda firman syns i Bolagsverkets register och dels att firman då är skyddad i det län den har registrerats. Registrering kan även vara nödvändig för det fall företaget ska bedriva viss tillståndspliktig verksamhet. Mer om registrering går att läsa på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se samt på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.