⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Starta enskild firma

Starta Eget Info Logotyp-bild

Att starta en enskild firma – eller enskild näringsverksamhet som det även kallas – är det minst komplicerade sättet att starta eget företag.

Den här artikeln beskriver hur man enklast startar en enskild firma, och ger svar på de flesta relaterade frågor. Även den löpande administration som en enskild firma kräver beskrivs.

Innehåll:

 1. Enskild näringsidkare
 2. Registrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare
 3. Starta enskild firma steg för steg
 4. Kostnad och tid för att starta enskild firma
 5. Den enskilda firmans löpande administration
 6. Behöver en enskild firma ett företagskonto hos banken?
 7. Behövs revisor och årsredovisning?
 8. Enskild firma och anställd samtidigt?
 9. Ägarens ansvar för betalningar etc
 10. Jämförelse med aktiebolag och handelsbolag: fördelar och nackdelar
 11. Bokföring i enskild firma
 12. Egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma
 13. Fakturera utan företag? Egenanställning istället för enskild firma
 14. Avregistrera enskild firma
 15. Konkurs i enskild firma

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är helt enkelt vad man kallar en person som driver en enskild firma.

Registrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare

I de flesta fall bör den enskilda firman registreras för F-Skatt och moms (mervärdesskatt). F-skatt krävs för att den enskilda firman ska ha ansvar för att betala in vissa skatter. Registrering av moms krävs bland annat för att kunna dra av moms för inköpta varor och tjänster. Registrering som arbetsgivare krävs om den enskilda firman ska ha anställda. Läs mer i dessa artiklar:

Det är hos Skatteverket den enskilda näringsidkaren ansöker om F-Skatt och momsregistrering, och där registreras även om företaget ska vara arbetsgivare; läs mer i vår steg-för-steg-guide nedan.

Starta enskild firma steg för steg

Det enklaste sättet att starta en enskild firma är så här:

 1. Förbered en verksamhetsbeskrivning.
 2. Välj en eller flera SNI-koder som beskriver i vilken bransch den enskilda firman ska verka.
 3. Företagsnamn för enskild firma? Det är inte nödvändigt att ge den enskilda firman ett företagsnamn. Om du vill att den enskilda firman ska ha ett företagsnamn så behöver du förslag gällande företagsnamn, gärna minst 2-3 stycken (namnförslag godkänns inte alltid). I detta fall ska den enskilda firmans företagsnamn registreras hos Bolagsverket (det gör du enklast i samband med att den enskilda firman registreras på Verksamt.se, se punkten nedan). Läs mer om detta i vår artikel om företagsnamn, i vilken vi även beskriver regler för vilka typer av företagsnamn som är tillåtna.
 4. Registrera (dvs. starta) den enskilda firman hos Skatteverket. Det enklaste sättet att göra detta är att logga in med BankID på Verksamt.se (Starta enskild näringsverksamhet). Verksamt.se är en statlig hemsida. Notera att enskild firma är samma sak som enskild näringsverksamhet. Se även verksamt.se (registrera företag).
 5. Ansökan om F-Skatt, samt momsregistrering och arbetsgivarregistrering för den enskilda firman görs enklast i samband med registrering av den enskilda firman i punkten ovan.

Registrering hos bolagsverket behövs alltså vanligtvis inte. Dock så kan detta vara nödvändigt i de fall företaget ska bedriva viss tillståndspliktig verksamhet. Läs mer på Bolagsverket.se (starta enskild näringsverksamhet).

Kostnad och tid för att starta enskild firma

Det kostar ingenting att starta enskild firma genom registrering hos Skatteverket (via verksamt.se enligt ovan). Det brukar ta mellan 2 till drygt 5 veckor innan Skatteverkets registrering är klar och den enskilda firma anses startad.

Starta enskild firma

Den enskilda firmans löpande administration

Nedan återfinns en lista med grundläggande saker som är en del av den enskilda firmans löpande administration.

 • Löpande bokföring och bokslut: Alla företag måste ha en löpande bokföring. Varje år måste den enskilda firman också upprätta ett bokslut.
 • Moms och momsdeklaration: Om den enskilda firman är registrerad för moms, så ska moms betalas och deklareras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis till skatteverket. Läs mer i vår artikel om momsdeklaration.
 • Arbetsgivardeklaration, arbetsgivaravgift och avdragen skatt: Om den enskilda firman är registrerad arbetsgivare så ska varje månad en arbetsgivardeklaration inlämnas till skatteverket, och dessutom ska arbetsgivaravgift och avdragen skatt (för den anställdes lön) betalas in.
 • Deklaration och preliminärskatt: Den enskilda näringsidkaren (ägaren av den enskilda firman) deklarerar varje år för den enskilda firman i sin privata deklaration, vilket görs på en särskild blankett. Varje månad måste också preliminärskatt betalas; läs mer under rubriken egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma.
 • Ytterligare administration: beroende på vilken verksamhet som drivs i den enskilda firman så kan ytterligare administration bli aktuell. Exempelvis behövs vid viss EU-handel en periodisk sammanställning av denna lämnas till Skatteverket.

Behöver en enskild firma ett företagskonto hos banken?

Nej, det behövs inte. Det är dock helt avgörande att den enskilda firmans ekonomi är helt separat ifrån ägarens, och att bokföringen sköts korrekt. Därför bör den enskilda firman ha ett eget bankkonto där bara firmans transaktioner sker, men detta behöver alltså inte vara ett särskilt företagskonto i banken.

Många banker erbjuder paket med företagstjänster, och i många fall är ett sådant att rekommendera även för enskilda firmor.

Behövs revisor och årsredovisning?

Enskilda firmor behöver vanligtvis varken revisor eller årsredovisning. Däremot så behöver de upprätta bokslut eller förenklat bokslut.

I vissa undantagsfall så behövs dock årsredovisning och revisor. Om den enskilda firman är mycket stor så ska auktoriserad eller godkänd revisor anlitas och årsredovisning upprättas. Mer precist så ska revisor anlitas och årsredovisning upprättas för ett visst år, om företaget under var och ett av de två tidigare åren uppfyller två eller fler av följande gränsvärden:

 1. fler än 50 anställda i genomsnitt,
 2. mer än 40 miljoner SEK i balansomslutning,
 3. mer än 80 miljoner SEK i nettoomsättning.

Enskild firma och anställd samtidigt?

Planerar du att starta enskild firma och samtidigt vara anställd i en annan organisation? Du startar då den enskilda firman enligt ovan med skillnaden att du söker om FA-skatt istället för F-skatt.

Ägarens ansvar för betalningar etc

Ägaren av en enskild firma, det vill säga den enskilda näringsidkaren, är personligen ansvarig för företagets alla åtaganden. Detta innebär exempelvis att den som driver den enskilda firman är betalningsansvarig för företagets betalningsåtaganden.

Vid tvist i domstol

När det gäller en enskild firma så kan företaget inte hamna i tvist i domstol, utan det är privatpersonen som driver företaget som hamnar där.

Företagsförsäkring

Alla företag bör noga undersöka vilka försäkringar som företaget bör teckna. Detta gäller även enskilda firmor. Läs mer i vår artikel om företagsförsäkringar.

Jämförelse med aktiebolag och handelsbolag: fördelar och nackdelar

Handelsbolag kräver minst två ägare och en enskild firma kan ha högst en ägare. Valet mellan dessa två företagsformer avgörs därmed på basis om det är en eller flera personer som ska starta företaget. Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare.

Fördel. Att starta enskild firma är enkelt. Det är även enkelt att driva en enskild firma. Det är denna enkelhet som är den främsta fördelen med att driva företag i enskild firma, jämfört med exempelvis aktiebolag där regelbördan är betydligt större.

Nackdel. En enskild firma är inte en egen juridisk person, vilket exempelvis aktiebolag är. Detta innebär att den enskilda firman inte utgör en juridisk enhet som kan äga tillgångar och ingå avtal. Istället är det ägaren av den enskilda firman som gör detta. Ägaren till en enskild firma är därmed personligen ansvarig för företagets alla åtaganden. Detta är en nackdel jämfört med att driva företaget som aktiebolag, för vilka ägarna har begränsat personligt ansvar. Läs mer i vår artikel om aktiebolag.

Bokföring i enskild firma

Enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga. Detta innebär att samtliga affärshändelser ska bokföras i enlighet med gällande redovisningsregler.

Läs mer om bokföringsskyldighet.

Egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma

Förutom moms och skatt för eventuella anställda så måste den enskilda firman betala skatt på vinst (överskott). Denna beskattning består dels av egenavgifter och dels av inkomstskatt.

Egenavgiften är en typ av social avgift som en enskild näringsidkare måste betala till Skatteverket (dvs. en sorts skatt). Egenavgiften motsvarar ungefär 30 % av den enskilda firmans överskott. Dock får avdrag göras (schablonavdrag). Utöver detta ska även den vanliga kommunala skatten och eventuell statlig skatt betalas; detta är alltså inkomstskatten, och den motsvarar den skatt som vanliga anställda betalar. Vi hänvisar till följande artikel för detaljer: Verksamt.se (Egenavgifter).

Egenavgiften och inkomstskatten ska betalas i förväg genom att ägaren betalar så kallad preliminärskatt varje månad. Efter årets slut jämför man vad som betalats in i preliminärskatt med vad den faktiska skatten blev, och man får tillbaka, eller får betala, mellanskillnaden.

Jämförelse med vanligt anställda & företagarens ansvar: Om en person är anställd på vanligt vis är det arbetsgivaren som betalar in sociala avgifter till staten genom att den anställde har A-skattsedel; men den som har en enskild firma är själv är ansvarig för att betala in dessa avgifter.

Fakturera utan företag? Egenanställning istället för enskild firma

Ett alternativ till att starta enskild firma, eller företag överhuvudtaget, kan vara att använda sig av ett företag som erbjuder så kallad egenanställning. En annan benämning på egenanställning är självanställning, och företagen som erbjuder dessa tjänster kan även kallas faktureringsföretag.

Egenanställning fungerar så att du skaffar ett konto hos egenanställningsföretaget. Tanken är att du sedan arbetar som att du hade ett eget företag, medan egenanställningsföretaget sköter all administration (exempelvis fakturering, löneutbetalning, skatt med mera). Värt att tänka på är:

 • Dina kunders legala avtalsmotpart blir egenanställningsföretaget.
 • Egenanställningsföretaget tar betalt av dig. Vanligt är att de tar en procentsats av omsättningen. Exempelvis kan egenanställningsföretaget ta 5 %, det vill säga om en kund betalar 1 000 SEK så får du 950 SEK (före avdrag för skatter etc.).
 • Hos vissa egenanställningsföretag ingår olika typer av företagsförsäkringar, så det kan vara värt att jämföra dem i detta avseende.

Nedan finns en lista på faktureringsföretag:

Avregistrera enskild firma

Att avregistrera en enskild firma innebär att man anmäler att verksamheten upphört. Den enskilda firman avregistreras genom att firman avregistreras för:

 1. F-Skatt
 2. moms
 3. om firman är registrerad som arbetsgivare ska även detta avregistreras
 4. om firman är registrerad hos Bolagsverket (vissa enskilda firmor är detta, men det är frivilligt) ska även detta avregistreras.

I praktiken gör man detta enklast genom att:

Missa inte att även följande ska göras:

 • Den enskilde näringsidkaren är skyldig att redovisa moms tills avregistreringen är slutförd, och en slutlig deklarationsblankett ska också inlämnas.
 • Vid nästa års deklaration ska egenavgifter stämmas av.
 • Som enskild näringsidkare är man skyldig att behålla dokument från företaget i sju år från och med avregistreringen.

Konkurs i enskild firma

Vid konkurs i en enskild firma gäller personligt betalningsansvar för företagets skulder vilket innebär att privata tillgångar används för betalning av dessa skulder. Under konkursförfarandet är det inte tillåtet att driva verksamhet enligt Konkurslagen. Läs mer om konkursförfarandet här.

Vid Konkurs: kontakta revisor etc. Om du tror att din enskilda firma kan komma att behöva gå i konkurs så rekommenderas att du kontaktar en revisor eller en annan kompetent fackman.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).