Mall aktiebok

Alla aktiebolag måste föra en aktiebok. Men hur kan då en sådan se ut? Med hjälp av vår mall kan du snabbt och smidigt ta fram en enkel aktiebok. Nedan finner du en länk till StartaEgetInfos.ses mall för aktiebok.

Aktieboken innehåller bland annat namn, adress och andra kontaktuppgifter till alla aktieägare, och även hur många aktier varje aktieägare äger. Den innehåller även information om aktienummer och vilken procentuell andel varje aktieägare äger. Det är centralt att aktieboken sparas på ett säkert sätt. Det finns flera företag som specialiserar sig på att tillhandahålla system för att företag ska ha sina aktieböcker online, vilket för många företag kan vara ett smidigt sätt att hålla reda på aktieboken. Detta gäller särskilt företag som har många aktieägare och företag vars aktier köps och säljs med betyande frekvens. Länk till Mall för aktiebok (excel-dokument - högerklicka och spara)

Länk till Mall för aktiebok (word-dokument - högerklicka och spara)Samtliga mallar som finns på StartaEgetInfo.se är kostnadsfria.