Mall aktiebok

Alla aktiebolag måste föra en aktiebok. Med hjälp av vår mall tar du snabbt och smidigt fram en enkel aktiebok. Mallen finns tillgänglig i både Word och Excel och den kan enkelt justeras för att passa just det behov som ditt aktiebolag har. Du hittar mallen längst ned i artikeln. Relaterade artiklar:

Förvaring av aktieboken

Det är viktigt att aktieboken förvaras på ett betryggande sätt och att den finns enkelt tillgänglig samt att den sparas under minst 10 år efter att bolaget slutat att existera; läs mer om detta och ytterligare i vår artikel om aktiebok.

Följande information behövs för att fylla i mallen för aktiebok

  • Namn, adress och andra kontaktuppgifter till alla aktieägare,
  • Hur många aktier varje aktieägare äger.
  • Information om aktienummer och vilken procentuell andel varje aktieägare äger.

Det finns flera företag som specialiserar sig på att tillhandahålla system för att företag ska ha sina aktieböcker online, vilket för många företag kan vara ett smidigt sätt att hålla reda på aktieboken. Detta gäller särskilt företag som har många aktieägare och företag vars aktier köps och säljs med betyande frekvens.

Länk till Mall för aktiebok (excel-dokument - högerklicka och spara)
Länk till Mall för aktiebok (word-dokument - högerklicka och spara)
StartaEgetinfo.se är en kostnadsfri hemsida och att fullständig korrekthet därför inte kan garanteras.