⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Företagets ekonomi

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den som startar eget företag måste ständigt hålla ett öga på pengarna som strömmar in och ut ur företaget och hur mycket företaget har kvar i sin kassa. Hur mycket pengar som strömmar in och ut påverkas givetvis av vilka strategier man använder avseende investeringar.

Om pengarna i företaget tar slut så att företaget inte längre kan betala sina räkningar och denna betalningsoförmåga inte bedöms som tillfällig kan företaget försättas i konkurs.

För att skapa budgetar rekommenderas våra mallar

Mall för likviditetsbudget

Mall för resultatbudget.

Hur mycket pengar som strömmar in respektive ut ur ett företag behöver inte direkt hänga ihop med om företaget gör vinst eller inte.

Exempel: Ett företag som har som affärsidé att importera tröjor kan till exempel lägga ut hela sitt startkapital på att köpa tröjor som företaget senare planerar att sälja. Så länge tröjorna inte är sålda anses de då utgöra varulager och företaget har varken gjort vinst eller förlust – istället för pengar har det ju ett varulager fullt med tröjor. En annan sak är att företaget i detta läge är väldigt sårbart för utgifter innan det har hunnit sälja – och få betalt – för de tröjor som ligger i varulager.

Många företag som växer snabbt har problem med just likviditeten eftersom de är tvungna att hela tiden investera pengar för att kunna sälja sina produkter. På så vis kan i vissa fall en snabb ökning av försäljningen vara farlig om det inte finns en strategi för att bemöta eventuell framtida kapitalbrist.

För att undvika kapitalbrist och andra ekonomiska problem krävs att företaget hela tiden följer upp och håller koll på sin budget – både avseende kapital (likviditetsbudget) och resultat (resultatbudget); se mallarna för dessa budgetar längre upp i artikeln.

Genom att planera för framtidakassaflöden kan man se till att hela tiden ha pengar att betala sina räkningar med.