Mall årsredovisning

En årsredovisning ska vara uppbyggd enligt en given struktur bl.a. för att den måste bli godkänd av Bolagsverket. För att underlätta arbetet betydligt när årsredovisningen ska upprättas samarbetar StartaEgetInfo med Årsredovisning Online. Genom att använda Årsredovisning Onlines tjänst får man som lekman stöd igenom hela processen och kan vara säkert på att allt blir rätt. En årsredovisning ska vara uppbyggd enlig en given struktur och det är vanligt att använda en mall för årsredovisning. Mallen från StartaEgetInfo.se underlättar arbetat betydligt när årsredovisningen ska upprättas. För fullständig korrekthet bör fackman dock anlitas. Mer information om årsredovisning finns i Årsredovisning.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt:


StartaEgetInfo.ses mall får användas fritt - tipsa gärna kollegor om denna mall för årsredovisning:

Länk till mall årsredovisning (word-dokument - högerklicka och spara)

Mallen för årsredovisning används enklast i kombination med våra Excel-mallar för resultaträkning och balansräkning, se Mall för Resultaträkning och Mall för Balansräkning.