Fakturamall

Den som ska starta eget företag kommer som regel att behöva upprätta ett antal fakturor. Vilka uppgifter en faktura ska innehålla är reglerat i lag. Det kan rekommenderas att den som ska upprätta fakturor använder någon form av mall när han eller hon upprättar sina första fakturor. På så vis undviker han eller hon dels risken att göra fel dels att lägga ner arbete på att ta reda på vilka uppgifter som ska tas med och upprätta fakturor från grunden.

Länk till fakturamall EXCEL (excel-dokument - högerklicka och spara)

Länk till fakturamall WORD (word-dokument - högerklicka och spara)