Mall reseräkning

Reseräkningen behövs som underlag när en arbetsgivare ska ersätta en anställd för utlägg för tjänsteresor. Nedan laddar du ned vår mall för reseräkning. Har du anställda som resor i arbetet? Då är det viktigt att upprätta korrekta reseräkningar.

Mallen för reseräkning finns i både Word och Excel och är enkel att ändra i enlighet med specifika önskemål. I reseräkningsmallen fyller den anställde i sitt namn, eventuellt anställningsnummer och avdelning. En reseräkning per resa fylls i. Resans syfte och destinations fylls i. Sedan specificeras resans destination och information om vilket traktamente som ska gälla, inklusive eventuella avdrag för frukost och andra måltider. Om resan varit i utlandet specificeras vilket land (olika länder ger olika traktamenten, se Skatteverkets hemsida för detaljer). Sedan specificeras information om egen bil eller tjänstebil använts, och andra eventuella kostnader (exempelvis hyrbil eller taxi). Se även: mall för körjournal, vilken även den kan vara av intresse. För att veta att denna upprättas korrekt är det en bra idé att anlita en professionell konsult. Du kan även läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida, där du hittar en bra artikel. Läs mer om reseräkningen här. Se även Körjournal.
Länk till reseräkningsmall (excel-dokument - högerklicka och spara)
Länk till reseräkningsmall (word-dokument - högerklicka och spara)