Varumärkesregistrering/Varumärkesskydd

Vad är en varumärkesregistrering? För att vara ett professionellt företag så är det viktigt att ha ett varumärke som många förknippar något positivt med. För att skydda sitt varumärke, dvs ha varumärkesskydd, så att ingen annan tar det kan ett företag ansöka om varumärke (dvs varumärkesregistrering) hos Patent- och registreringsverket (PRV). Läs även om Upphovsrätt.

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan efter periodens utgång åter förnyas med tio år åt gången. En varumärkesregistrering innebär att någon som har ett varumärke är skyddad mot att andra kan använda sig av det på sina varor och tjänster. Intrång av ett skyddat varumärke är straffbart och kan få till följd att skadestånd utdöms.

Varumärkesskydd görs som sagt hos Patent- och registreringsverket (PRV) för att det ska gälla i Sverige. Vill man att det ska gälla även internationellt kan man såvida man lämnat in den svenska ansökan också vända sig till World Intellectual Property Organization (WIPO). Att få varumärkesskydd ställer dock vissa krav. Bland annat ska varumärket ha en så kallad särskiljningsförmåga vilket betyder att varumärket jämfört med de varumärken som redan finns på andra varor och tjänster ska skilja sig på ett visst sätt. Ensamrätt till vissa ord går inte att få då vissa ord kan vara nödvändiga för andra företagares möjlighet att kunna förklara just den aktuella produkten/tjänstens fördelar. För den egenföretagare som sitter med ett unikt varumärke och där den framtida potentialen är god bör definitivt möjligheten till varumärkesskydd övervägas.