Varumärkesregistrering/Varumärkesskydd

Vad är en varumärkesregistrering? För att vara ett professionellt företag så är det viktigt att ha ett Varumärke som många förknippar något positivt med. För att skydda sitt varumärke, dvs ha varumärkesskydd, så att ingen annan tar det kan ett företag ansöka om varumärke (dvs varumärkesregistrering) hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Varumärkesregistrering kostnad & tillvägagångssätt

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan efter periodens utgång åter förnyas med tio år åt gången. En varumärkesregistrering innebär att någon som har ett varumärke är skyddad mot att andra kan använda sig av det på sina varor och tjänster.

Varumärkesskydd görs hos Patent- och registreringsverket (PRV) för att det ska gälla i Sverige. Du betalar en mindre avgift för att ska för att ansöka om registrerat varumärke hos PRV.

Att få varumärkesskydd ställer dock vissa krav. Bland annat ska varumärket ha en så kallad särskiljningsförmåga vilket betyder att varumärket jämfört med de varumärken som redan finns på andra varor och tjänster ska skilja sig på ett visst sätt.

Vill man att det ska gälla även internationellt kan man såvida man lämnat in den svenska ansökan också vända sig till World Intellectual Property Organization (WIPO). Intrång av ett skyddat varumärke är straffbart och kan få till följd att skadestånd utdöms.Patentbyrån hjälper dig

För att undersöka möjligheten gällande huruvida du bör skydda dit varumärke genom varumärkesregistrering, eller varumärkesskydd så är en rimlig väg framåt att kontakta en patentbyrå (med kunskap och erfarenhet inom immaterialrätt).

Varumärkesskydd och immaterialrätt

För att lära dig mer om varumärkesregistrering och varumärkesskydd rekommenderas StartaEgetInfo.ses artiklar om varumärke, vilket ifrån ett juridiskt perspektiv är ett slags immateriell tillgång. Juridiskt skydd av en immateriell tillgång är vad som kallas ett slags immaterialrätt. Övriga immaterialrätter inkluderar patent och designskydd. Läs även StartaEgetInfo.ses artikeln om upphovsrätt. Du läser mer om samtliga immaterialrätter på Patent- och registreringsverkets hemsida www.prv.se.

I den här artikeln läser du om hur varumärkesregistrering och varumärkesskydd fungerar på ett allmänt plan. För dig som funderar på att faktiskt registrera och skydda ett varumärke så rekommenderas att lämplig fackman anlitas.