Mall lönespecifikation

En lönespecifikation, eller ett lönebesked, vilket är essentiellt samma sak, visar hur mycket en anställd person har fått i lön under en viss period. Du finner mallen för lönespecifikation längst ned i artikeln.

Vad innehåller en lönespecifikation?

En lönespecifikation kan se olika ut beroende på vilket företag det är, men grundstommen är ofta densamma. I lönespecifikationen kan den anställde se:

  • vilken anställd det gäller, inkl. eventuellt anställningsnummer
  • bankkontonummer
  • dag för utbetalning av lön
  • hur lönen beräknats
  • ersättning för eventuell övertid och OB, provision etc.
  • information om eventuell sjuklön och VAB (vård av sjukt barn)
  • avdrag för eventuell tjänsteledighet
  • justering för semesterersättning/semestertillägg och traktamente
  • hur mycket skatt som dragits
  • Till sist erhålls nettolönen.

Länk till lönespecifikation i Word

Länk till lönespecifikation i Excel

Länk till lönespecifikation i PDF

Se även:

Mall för kravspecifikation

Mall för arbetsgivarintyg

Fakturamall

StartaEgetinfo.se är en kostnadsfri hemsida och inga garantier gällande korrekthet ges. För helt säkerställd korrekthet bör fackman anlitas.