⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Lönespecifikation: mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

En lönespecifikation, eller ett lönebesked, vilket är essentiellt samma sak, visar hur mycket en anställd person fått i lön och annan ersättning och vilka skatter som betalats, under en viss period.

 • Du finner en enkel mall för lönespecifikation under bilden nedan.
 • Längre ned i artikeln läser du mer lönespecifikationens innehåll samt om lagkrav och om mallar för underlag till lönespecifikationen.
 • Även fördelarna med löneprogram, samt hur du hittar rätt löneprogram avhandlas.
Lönespecifikation mall

Länk till lönespecifikation i Word

Länk till lönespecifikation i Excel

Länk till lönespecifikation i PDF

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).

Vad innehåller en lönespecifikation?

En lönespecifikation kan se olika ut beroende på vilket företag det är, men grundstommen är ofta densamma. I lönespecifikationen kan den anställde se:

 • vilken anställd det gäller, inkl. eventuellt anställningsnummer
 • bankkontonummer
 • dag för utbetalning av lön
 • hur lönen beräknats
 • ersättning för eventuell övertid och OB, provision etc.
 • information om eventuell sjuklön och VAB (vård av sjukt barn)
 • avdrag för eventuell tjänsteledighet
 • justering för semesterersättning/semestertillägg, samt ersättning för resa och utlägg
 • hur mycket skatt som dragits
 • till sist erhålls nettolönen.

Underlag: reseräkning & körjournal

För att skapa en lönespecifikation i det fall den anställde har rest eller kört bil i tjänsten behövs underlag ifrån den anställde. Enklast är att samla in detta underlag genom att den anställde fyller i formulär för reseräkning och körjournal. Vi har av denna anledning tagit fram följande mallar:

Om semesterersättning

Semesterersättning är en form av ersättning till anställda som kan betalas ut som alternativ för semesterlön i vissa fall.

När är semesterersättning aktuellt? Orsaken kan vara att en person slutar sin anställning och därmed betalas lön (semesterersättning) ut istället för den semester som personen hade innestående. Det kan också vara så att en person arbetar deltid och får semesterersättning istället för semester.

Läs ytterligare om vilka som har rätt till semesterersättningen på den statliga hemsidan verksamt.se (Beräkna semesterlön och semesterersättning).

Lönespecifikationens syfte

Ett lönebesked ges till den anställde i syfte att denna ska kunna se den beräkning som ligger till grund för den nettolön den anställde ska få. Den visar för den anställde dels att rätt lön samt ersättningen utbetalas, och dels att vilken skatt som dragits och betalats.

Inget lagkrav

Det är inte lagkrav på att en arbetsgivare måste skicka lönespecifikation till anställde. Dock så är det högst rimligt att arbetsgivare gör detta, och flera kollektivavtal kräver det.

Flera anställda? Använd ett löneprogram

Ett löneprogram hjälper dig att beräkna lönespecifikationens alla delar, samt att strukturera och arkivera information om löner (inkl. skattebetalningar, traktamenten osv.)

Det är att rekommendera att ett löneprogram används när du har anställda. Har du dessutom flera anställda så är det en stark rekommendation.

Många bokföringsprogram har inbyggda löneprogram, och det finns till och med gratis löneprogram. Läs mer om detta och hur du väljer rätt bokföringsprogram för just dig i vår jämförelse av de vanligaste bokföringsprogrammen.

Lönespecifikation online

Har du flera anställda kan det spara mycket tid att inte behöva skicka lönespecifikationen per post eller e-post.

De flesta löneprogram (se rubrik ovan) erbjuder möjligheten för anställda att se sin lönespecifikation online genom att logga in på en särskild del av löneprogrammets hemsida (där den anställde givetvis bara kan se sin egen lönespecifikation).

Se även våra: