⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Körjournal mall

Starta Eget Info Logotyp-bild

Om man har anställda som kör bil i sin anställning är det viktigt med en körjournal. Mallen finns både i Excel och i Word och kan enkelt ändras vid behov och återfinns längst ned i artikeln. Mallen finns även i PDF-format.

Med hjälp av körjournalen kan anställda på ett strukturerat sätt informera arbetsgivaren om de bilresor som den anställde gjort i arbetet. Information innehåller bland annat hur långa resorna varit, när de företagits och vad som var anledningen till resorna.

Så fylls mallen för körjournal i

I mallen fyller man i:

  • den anställdes namn och eventuellt nummer samt aktuell avdelning
  • ingående och utgående värde för mätarinställning
  • mätarinställning vid resans början och slut
  • skäl till resan
  • var resan började och slutade
  • antal kilometer
  • till sist summeras antal kilometer och mallen för körjournalen skriv på.

Här finns mallarna

Körjournal mall

Länk till körjournalmall (Excel).

Länk till körjournalmall (Word).

Länk till körjournalmall (PDF).

Se också: mall för reseräkning.

Läs även om körjournalen och aktuella regler på Skatteverket.se (om körjournalen).

Relaterade och populära artiklar:

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).