Körjournal mall

Om man har anställda som kör bil i sin anställning är det viktigt med en körjournal. Mallen finns både i Excel och i Word och kan enkelt ändras vid behov. I mallen fyller man för en anställd i dels den anställdes namn och eventuellt nummer samt aktuell avdelning. Man fyller även i ingående och utgående värde för mätarinställning.


Sedan fyller man per datum i information om mätarinställning vid resans början och dess slut, och skäl till resan, och även var resan började och slutade, samt antal kilometer. Till sista summeras antal kilometer och mallen för körjournalen skriv på. För att vara helt säker på att körjournalen upprättas på ett korrekt sätt bör fackman anlitas. Läs mer om körjournalen och aktuella regler på Skatteverkets hemsida. Se också:mall för reseräkning, vilken också kan behövas. Länk till körjournalmall (excel-dokument - högerklicka och spara). Länk till körjournalmall (word-dokument - högerklicka och spara).