⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Leasing

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln beskriver vad leasing är, listar leasingbolag på den svenska marknaden, och analyserar fördelar och nackdelar med leasing.

Vad är leasing?

Leasing är ett sätt att finansiera företagets tillgångar, exempelvis maskiner eller anläggningar. I korthet fungerar leasing så här:

  • Ett företag behöver en viss tillgång och behöver finansiering för detta.
  • Företaget avtalar med ett leasingbolag om att leasingbolaget ska köpa tillgången, antingen ifrån företaget eller ifrån en extern leverantör.
  • Företaget hyr sedan tillgången ifrån leasingbolaget.

Jämför leasingbolag noga

Precis som för andra tjänster är det en god idé att jämföra olika leasingbolag noga. Gällande detta är det viktigt att tänka på att inte bara hyrans storlek utan även övriga avtalsvillkor som till exempel kontraktets löptid kan ha betydelse för leasingtagaren. Läs mer om detta i artikeln nedan.

Leasingbolag på marknaden

Nedan finns en lista på viktiga aktörer på den svenska marknaden för leasing.

Leasingbolag kontra vanliga banklån

Skillnaden mellan leasing och företagslån ifrån en kreditgivare är att leasingbolaget äger tillgången och hyr ut den, medan kreditgivaren lånar ut pengar.

Nedan redogör vi för viktiga fördelar och nackdelar med leasing.

Slipp lån (fördel)

Den som leasar sina tillgångar slipper låna pengar till dessa. Det betyder att företagets skuldsättningsgrad blir lägre än vad den annars hade varit. En lägre skuldsättningsgrad kan i sin tur göra det enklare att låna pengar till andra projekt.

Flexibilitet (fördel)

Ett leasingkontrakt är även som regel mer flexibelt än att själv köpa en tillgång. Ofta går leasing till så att man binder upp sig för en hyresperiod. När hyresperioden är över kan man sedan undersöka om man fortfarande behöver tillgången.

Kostnad och uppbindning (nackdelar)

Den mest uppenbara nackdelen med leasing är det kostar pengar, och att det ofta kan vara billigare att låna pengar till att köpa tillgången ifråga.

Den som använder sig av leasing kan som regel inte göra sig av med den leasade tillgången före dess att kontraktstiden går ut. Det kan visserligen vara möjligt att låta någon annan ta över leasingkontraktet men ett leasingkontrakt motsvarar ändå att företaget binder upp sig under kontraktsperioden.

Beroende av leasingavtalet (nackdel)

Slutligen kan man hamna i en situation där verksamheten blir väldigt beroende av en hyrd tillgång. När leasingavtalet går ut står man då risken för att ägaren av tillgången (dvs. leasingbolaget) väljer att kräva en högre hyra samtidigt som man är sårbar för att tillgången ifråga försvinner.

Viktigt att tänka på gällande leasingavtalet

Den som väljer att använda sig av leasing bör noga analysera hur leasingavtalet är utformat.

Exempel på delar i leasingavtalet. En vanlig klausul i leasingavtalet ger leasingbolaget rätt att höja leasingavgiften vid förändringar i inflation, ränteläge och liknande. Hyrestiden kan motsvara antingen en på förhand bestämd tidsperiod, eller löpa på obestämd tid. Som regel finns en klausul som ger leasingbolaget rätt att ändra delar av avtalet.

Vem har ansvar för försäkring och underhåll?

Slutligen är det viktigt att veta vem som ska stå för nödvändiga försäkringar och underhåll av den aktuella tillgången.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).