Mall uppsägning

Denna mall används när en anställd vill säga upp sig. Mallen fylls i av både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivaren fyller i uppgifter om företaget samtidigt som arbetstagaren fyller i uppgifter som rör denne. Längst ner på i mallen för uppsägning bekräftar arbetstagaren uppsägningen genom en underskrift samt vilket datum som uppsägning sker.


Det kan ju även vara så att en arbetsgivare vill säga upp en anställd även om det är något som företagare generellt sett vill undvika. Det finns många regler gällande hur man säger upp personal på rätt sätt och det är mycket viktigt att allt blir rätt. Det är av den anledningen ofta en bra idé att använda sig av en jurist när man planerar att eventuellt säga upp personal för att vara helt säkert på att allt går helt rätt till. Länk uppsägningsmall (word-dokument - högerklicka och spara)