⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Fakturaköp

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln beskriver fördelar och nackdelar med fakturaköp; det vill säga fördelar och nackdelar med att finansiera det egna företaget genom att sälja fakturor till ett företag som specialiserar sig på att köpa fakturor, vilka kallas factoringbolag.

Vi börjar med fördelarna och avhandlar sedan nackdelarna.

Fördelar med fakturaköp

  1. Ökad likviditet: Man får betalt redan när man säljer fakturan. Det är ofta så att man får betalt direkt när man säljer fakturan, alltså redan innan det är dags för kunden att betala fakturan. På så vis kan man hålla en högre likviditet (läs mer om likviditetsbudget) i företaget och undvika att ta företagslån.
  2. Mindre administration: Försäljning av fakturor innebär att man slipper fakturaadministration och kan lägga den tiden på viktigare saker.
  3. Minskad kreditrisk: Genom att använda sig av ett företag som erbjuder fakturaköp garderar man sig mot risken att kunden inte vill eller kan betala (denna risk kallas ofta kreditrisk): fakturan är ju redan såld till fakturaköpföretaget som därmed tar över kreditrisken.

Nackdelar med fakturaköp

  1. Den mest uppenbara nackdelen med att sälja fakturor är självklart att factoringbolaget inte betalar fakturans nominella belopp (factoringbolaget måste ju också tjäna pengar), det vill säga så mycket pengar som kunden i slutänden ska betala.
  2. Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att den som har sålt en faktura också säljer rätten sig rätten att driva in den. Det factoringbolag som har köpt en faktura kommer alltid att göra allt som står i dess makt för att driva in sina pengar. Om man har en viktig kund som vill diskutera en betalningslösning kan det uppstå problem i relationen om factoringbolaget inte går med på det.

Vidare analys och slutsats

Den som funderar på att sälja sina fakturor kan göra en genomgång av sin verksamhet och hur mycket resurser och pengar som läggs på fakturahantering, och att driva in pengar från kunder som inte vill göra rätt för sig.

Vidare kan man titta närmare på vad det innebär för företaget finansiellt att få betalt för sina fakturor i ett tidigare skede. Det är självklart också viktigt att fundera på hur relationerna till viktiga kunder skulle kunna påverkas av att dessa krävs på betalning av en tredje part.

Fördelarna kan sedan vägas mot kostnaden för att använda sig av ett factoringbolag, för att fatta ett rationellt och affärsmässigt beslut om huruvida fakturaköp är det rätta för just ditt företag.