Faktureringsprogram

Den som tycker att det verkar krångligt att själv skriva korrekta fakturor varje gång det är dags att fakturera kan använda sig av något av de faktureringsprogram som finns på marknaden. Faktureringsprogram kan vara kopplade till bokföringsprogram. Då kan man låta faktureringsprogrammet – förutom att göra själva fakturan – även bokföra försäljningen i företagets grundbok och huvudbok (så att de senare via bokföringsprogrammet mer eller mindre automatiskt hamnar i resultaträkning, balansräkning och till slut årsredovisning). På så vis kan den som har startat eget företag ägna maximalt med tid till sådan verksamhet som genererar pengar till företaget. Se även vår fakturamall och fakturaköp.

Idag finns ett stort antal faktureringsprogram och bokföringsprogram som är designade att passa olika typer av företag i olika storlekar. Oftast kan också varje enskild producent av faktureringsprogram erbjuda ett antal olika program för olika syften.

Några exempel på faktureringsprogram som är anpassade för mindre företag är:

Visma fakturering UNI_FAK
SPCS Fakturering
Elicon Expand
Fortnox Fakturering
Edison Proffs
BL Fakturering

Samtliga dessa program utom Fortnox Fakturering är vanliga program som man köper och installerar i företagets dator. Fortnox Fakturering är i sin tur Internetbaserat, vilket innebär att det aldrig finns inlagt på företagets lokala hårddisk.

Vilken typ av program som är bäst att använda sig av beror på vilka speciella behov och önskemål just ditt företag har. Krångliga installationer får helt enkelt vägas mot de eventuella risker som är förknippade med att förvara så kritisk information externt samt att Internetuppkopplingen inte skulle fungera som den ska.